Having trouble reading this email? View it in your browser.
Meer over ons   |    Waarom   |    Onze Oplossingen   |    Leerplatform   |    Resultaten

Zenit Impact Oktober 2010


 Meer dan ooit dé doorslaggevende factor …

Er is het oude verhaal van het echtpaar waarvan de zieke vader van de man inwoonde in het gezin. Na enige tijd werd de ziekte erger en kon de grootvader tijdens het eten nog moeilijk zijn bewegingen coördineren. Het irriteerde de zoon dat alles vuil werd op tafel en dat de maaltijd lang duurde. Uiteindelijk moest de vader apart eten in de keuken; veilig en uit het blikveld van iedereen. Enkele maanden later zag hij in de eetkamer zijn jongste dochter van 14 een klein tafeltje klaarzetten. “ Wat ben je aan het doen Veerle ?” vroeg hij.
“O, papa ik ben een tafeltje aan het klaarzetten: wanneer jij oud bent, dan kan je ook apart eten en stoor je ons niet”. De vader had de boodschap begrepen en sindsdien mocht zijn vader weer samen met het gezin eten.

Dit verhaal vertolkt treffend de kracht van de voorbeeldfunctie. Mensen zullen niet zozeer luisteren naar onze woorden en die vertalen in actie, ze zullen vooral kijken naar ons gedrag. Bij grote veranderingsprocessen zullen mensen nauwlettend kijken naar het gedrag van hun leiders. Het is dit waarneembaar, al of niet consequent gedrag, dat zal uitmaken of mensen bereid zijn een eerste stap te nemen in het veranderen van hun gedrag.

Tip: zorg voor een consequente congruentie tussen je woorden en daden. Coach mensen die aan jou rapporteren op dit vlak. Geef hen positieve feedback en maak ze bewust van het feit dat ieder detail belangrijk is.

Reageren?

Research

De internationale onderzoeksinstelling Gallup heeft duizenden interviews afgenomen van medewerkers op alle mogelijke niveaus, in de meest uiteenlopende sectoren en in verschillende landen. Deze research heeft geleid tot 12 statements die het best de performatie van medewerkers en teams kunnen voorspellen.

Hoewel dit lijstje een hoog “flair” gehalte heeft, is het toch interessant te lezen dat een aantal van de beslissende factoren te maken hebben met de relatie met de teamleider: waardering voor geleverde prestaties, elkaar kennen als “mens”, aanmoedigen om te groeien, luisteren naar de mening, communiceren over de voortgang van de prestaties enz…
 
Meer informatie over het onderzoek

Boekbespreking

cover.jpgLeading Outside the Lines
How to Mobilize the (In)Formal Organization, Energize Your Team and Get Better Results.
Jon. R. Katzenbach & Zia Khan. 2010.

Effectieve leiders behalen buitengewone resultaten omdat ze erin slagen de formele en de informele organisatie te integreren. Meestal is er veel aandacht voor de formele aspecten van de organisatie (budget, operationeel management… ), maar de meeste leidinggevenden voelen zich minder goed thuis in de wereld van informele netwerken, ongeschreven regels en emotionele reacties. En toch blijkt uit dit boek en het casework, dat leidingeven “buiten de lijnen”, zeer essentieel is voor het succes van een manager.

De shift naar meer aandacht voor het informele van een organisatie is niet eenvoudig. Uit onderzoek blijkt echter dat leiders die erin slagen om de cultuur van een organisatie (informele), in balans te brengen met de formele organisatie, duidelijk betere en duurzame resultaten behalen.

Lees meer…

Tips

Herken je het gevoel dat jij de enige bent die wakker ligt over het behalen van de doelstellingen, het streven naar meer productiviteit en verminderen van kosten?  Meestal zal deze betrokkenheid binnen een team echter niet vanzelf ontstaan.

Het is de job van iedere leidinggevende om zijn medewerkers te sturen op resultaat. Dit is geen kwestie van eenmalige acties tijdens vergaderingen of gesprekken. Om de gewenste doelstellingen te behalen is het noodzakelijk om medewerkers zeer regelmatig te coachen en op te volgen op dit vlak. In bepaalde gevallen zelfs dagelijks.

Lees de 9 tips ...

Nieuws

Zenit Event
Op donderdag 2 december organiseren wij een workshop (14u-17u), met als thema “Hoe motivatie, betrokkenheid en productiviteit verbeteren?”. Op basis van onze ervaringen willen wij je inspireren met aandachtspunten bij veranderingsprojecten en innovatieve interventies toelichten die je zelf kan toepassen in je team of organisatie. Uitgangspunt: hoe kan je de team-of organisatiecultuur veranderen in functie van de gewenste (harde) resultaten (omzet, marge, klantentevredenheid, kostenbesparing…) ?

Reserveer deze datum al in je agenda, je wordt later nog persoonlijk uitgenodigd en krijgt dan ook meer informatie over de inhoud. Voor klanten en relaties zijn er geen kosten verbonden aan de deelname.

 

Ook deze maand zal Marcel Van der Avert op het Ondernemerscongres van Nederland een Master Class verzorgen over Sturen op Resultaten. Het congres wordt op 13 en 14 oktober georganiseerd in Amsterdam.

Indien u wilt deelnemen aan deze workshop en ook het volledige congres van een dag wilt bijwonen (met boeiende plenaire sessies en een ruime keuze uit verschillende workshops), kunnen wij voor onze klanten en relaties zorgen voor een vrijkaart. Misschien is het ook interessant voor uw Nederlandse collega’s. Het aantal vrijkaarten is echter beperkt…

Lees meer…
Vrijkaart

ZENIT nv
Dolfijnstraat 8
B-2018 Antwerp
T: ++32 (0)3 236 88 66
F: ++32 (0)3 236 67 86
E: info@zenit.be
This message was intended for '%%emailaddress%%' You have received this message because you are subscribed to our mailinglist

Unsubscribe
Gegevens wijzigen