Zenit nieuwsbrief Bekijk webversie
Maak een afspraak
Vraag informatie aan
Contracteer mij
Zijn er geen conflicten in je team?
Vraag informatie aan

Indien er geen conflicten in je team bestaan, is de kans groot dat er een kunstmatige harmonie in leven gehouden wordt. Zaken worden niet uitgesproken en tegenstrijdige meningen met de mantel der liefde bedekt. Deze situatie is niet alleen slecht voor de echte samenhang van een team, maar ook voor het behalen van de gewenste resultaten. Er bestaat dan ook een productieve manier om met conflicten om te gaan en te komen tot de beste oplossingen voor een probleem.

Dit veronderstelt echter investeren in teamontwikkeling. Laat je inspireren door deze nieuwsbrief.

The Five Dysfunctions of a Team
A Leadership Fable
Patrick Lencioni

In dit boeiend en interessant boek incorporeert Patrick Lencioni het fictief verhaal van een CEO van een bedrijf met een dramatische leiderschapscrisis . Hij duidt hiermee de 5 disfuncties waarmee vele teams te kampen hebben en biedt een model en stappen om te bouwen aan effectieve en samenhangende teams.

De eerste disfunctie is de afwezigheid van vertrouwen, de tweede vrees voor conflict, de derde gebrek aan engagement, de vierde ontwijken van aansprakelijkheid en tot slot een gebrek aan aandacht voor de resultaten.

Lees meer
Tips

Om de beste teamresultaten te behalen is het belangrijk om deze 5 disfuncties te neutraliseren. Hierbij tips om in je team te werken aan deze vijf disfuncties.


Zenit heeft een methode ontwikkeld die teamleiders coacht en begeleidt om de cohesie van hun team drastisch te versterken.

Hierbij wordt de nadruk gelegd op het bevorderen van de wederzijdse verantwoordelijkheid en het productief omgaan met conflicten. Door deze aanpak ontstaat er een boeiend groeiproces met  wederzijds vertrouwen, meer openheid om over meningsverschillen en tegenstrijdige standpunten te praten. Dit leidt tot  maximale betrokkenheid bij het behalen van de gewenste resultaten. 

Meer informatie over deze innovatieve aanpak?