Having trouble reading this email? View it in your browser.
Meer over ons   |    Waarom   |    Onze Oplossingen   |    Leerplatform   |    Resultaten

Zenit Impact november 2013

  

Wat kan jij doen voor je organisatie?

 

“My fellow Americans, ask not what your country can do for you,
ask what you can do for your country.”
John F. Kennedy

Naar analogie van de bekende uitspraak van J.F Kennedy, kunnen we een soortgelijke vraag stellen: wat kan jij doen voor je organisatie?

Deze vraag is echter niet zo vanzelfsprekend, want de meeste mensen verkiezen het om een uitgebreide lijst samen te stellen met verwachtingen en wensen naar “anderen”. In een diepteaudit of bevraging in een organisatie is dit snel duidelijk. Het verzamelen van kritische opmerkingen over management, teamleiders, eigen collega’s of collega’s van andere afdelingen, is niet zo moeilijk; het is bijna een spontaan proces.

Als men echter het omgekeerde proces in gang probeert te zetten, dan wordt de stemming minder enthousiast.

“Hoe kan jij veranderen?”
“Hoe kan jij een bijdrage leveren aan verbeteringen?”
“Hoe kan jij meer verantwoordelijkheid opnemen?”

Het zijn allemaal vragen waar men dikwijls ietwat verwonderd naar kijkt.

En zo komen we bij een van de kernuitdagingen van leiderschap: hoe kunnen we medewerkers vrijwillig meer verantwoordelijkheid laten opnemen? Uiteraard is dit ook een kwestie van organisatiecultuur. Er zijn bedrijven waar dit al goed verankerd is, maar er zijn ook organisaties waar wederzijdse verantwoordelijk toch maar een eigenaardig begrip is. “Laat eerst de organisatie en de leidinggevenden veranderen, dan zullen wij verder zien... en misschien zelf in actie komen.”, is de boodschap.

Laat u door deze nieuwsbrief inspireren om uw organisatie of team te sturen naar een cultuur met meer aansprakelijkheid en wederzijdse verantwoordelijkheid.

Boekbesprekingen

 “The Oz Principle”
Getting Results Through Individual and Organizational Accountability.
Roger Connors, Tom Smith and Craig Hickman
ISBN 1-59184-024-4

Individuen en organisaties  ervaren wereldwijd dezelfde gevoelens van onzekerheid en hulpeloosheid, als in bekende verhaal ‘The Wizard of Oz’ . Men gebruikt het gevoel ‘ik ben een slachtoffer’ als excuus voor ineffectiviteit of om slechte resultaten te verantwoorden.

De auteurs van dit boek tonen aan dat mensen die hun verantwoordelijkheid om zaken te verbeteren opnemen, gemakkelijker obstakels overwinnen en met tegenslagen omgaan. Kortom: ze bereiken betere resultaten. Het is dan ook belangrijk dat er een organisatiecultuur ontwikkeld wordt waar het nemen van meer verantwoordelijkheid aanmoedigd en beloond wordt.

De hoofdkarakters uit het boek ‘The Wizard of Oz’ leren stapsgewijze dat zij de kracht om de door hun gewenste resultaten te behalen, in zich hebben. Zij laten op het einde het idee dat zij slachtoffer zijn van omstandigheden achter zich en vinden de moed, de wijsheid en de middelen om succesvol te zijn.

De krachtigste lessen uit dit boek zijn: leg de schuld niet bij anderen, wacht niet op de tovenaar met een toverstokje en verwacht niet dat al je problemen plots verdwijnen. Je kan je lot/ toekomst alléén sturen wanneer je volledige aansprakelijkheid aanvaardt voor je denken, je gevoelens, je acties en je resultaten; doet jij het niet dan doet het iemand anders. 

 

Onder of boven de lijn?

Slechts een dunne lijn scheidt succes van mislukking en onderscheidt succesvolle bedrijven van falende bedrijven.

Onder deze lijn vinden we: excuses, anderen de schuld geven, verwarring en een gevoel van hulpeloosheid.

Boven deze lijn vinden we: realiteitszin, eigenaarschap, engagement, oplossingen en vastberaden actie.

Individuen en organisaties functioneren onder deze lijn wanneer zij bewust of onbewust vermijden om aansprakelijkheid op te nemen voor individuele of organisatorische resultaten.

Daarom moeten individuen en organisaties permanent zich volgende vraag stellen: ‘Wat kan ik nog meer doen om boven deze lijn te functioneren en de gewenste resultaten te realiseren?’

Het is echter moeilijk niet onder deze lijn te vallen; zelfs de sterkste organisaties met hoog engagement kunnen niet vermijden op bepaalde ogenblikken onder deze lijn te vallen. Indien men hier blijft hangen, nl. verkiezen om zich het slachtoffer te blijven voelen, start een cyclus met het ontkennen van aansprakelijkheid, ‘het is niet mijn taak’, de schuld bij anderen leggen, de zogezegde verwarring gebruiken om niet te ageren en het wachten op een mirakel.

 

6 Alarm Signalen

Het is belangrijk voor een organisatie om snel te detecteren wanneer men zich onder de lijn bevindt.

De 6 alarm signalen:

1. Ontkennen / negeren dat er een probleem is en dat medewerkers zich er niet van bewust zijn dat het ook hun probleem is.

2. ‘Het is niet mijn taak’: men wordt bewust dat er iets moet gedaan worden doch men ontvlucht verantwoordelijkheid.

3. Met de vinger wijzen: men legt de schuld bij anderen.

4. Verwarring / Zeg mij wat ik moet doen: men gebruikt de verwarring als een excuus of men verstaat het probleem absoluut niet.

5. Open je paraplu: medewerkers verzinnen uitgebreide en precieze verhalen waarom zij niet verantwoordelijk zijn voor zaken die verkeerd lopen.

6. Afwachten tot het beter loopt.

 

 9 Tips om meer verantwoordelijkheid op te nemen.

                        

 1. Vraag feedback over je prestaties.

2. Laat niemand de waarheid voor jou verbergen.

3. Erken de realiteit (problemen en uitdagingen).

4. Verspil geen tijd aan zaken buiten je controle of invloed.

5. Engageer jezelf altijd 100%.

6. Wees steeds eigenaar van je resultaten zelfs als deze minder zijn.

7. Herken wanneer jijzelf ‘onder de lijn’ terechtkomt en vermijd in de slachtoffercyclus terecht te komen.

8. Vind genoegdoening in de dagelijkse opportuniteiten om zaken te realiseren.

9. Stel je steeds de vraag: ‘Wat kan ik nog doen om boven de omstandigheden uit te stijgen en de
    resultaten die ik wil te behalen?’
 
 

 De kracht van individuele aansprakelijkheid

ZIEN

Het (h)erkennen van de realiteit is cruciaal. Dit vereist het bekomen van feedback van medewerkers, collega’s, stakeholders. Deze feedback kan pijnlijk zijn maar vergeet niet dat eerlijke feedback je helpt een duidelijk beeld van de situatie te krijgen.

EIGEN MAKEN

Begin met het vormen van een beeld van de situatie waarin je je ‘een slachtoffer’ voelt. Beschrijf wat je voelt als ‘slachtoffer’, waarom je jezelf een ‘slachtoffer’ voelt.

Kijk naar de andere zijde van het verhaal. Volgende vragen kunnen je hierbij helpen:

- Wat is het meest overtuigend argument van de ‘anderen’?
- Wat zou jij iemand vertellen die zich ‘slachtoffer’ voelt.
- Welke feiten ontken je?
- Welke feiten moet jij aan jouw verhaal toevoegen?
- Wat kan je anders doen als je terug in een gelijkaardige situatie verzeild raakt?

LOS HET OP

De vraag ‘Wat kan ik nog doen?’ staat hier centraal.

- Blijf geëngageerd in het vinden van oplossingen. Focus niet op wat niet kan gedaan worden.
- Zet door.
- Denk anders door het verstaan van de perspectieven van anderen.
- Creeër nieuwe koppelingenen relaties.
- Neem initiatief tot exploreren, zoeken en vragen zelfs als je denkt dat je reeds alles deed wat mogelijk
  was.
- Blijf bewust en stel veronderstellingen en overtuigingen in vraag.

DOEN

Neem volledige verantwoordelijkheid op zowel voor acties, omstandigheden als voor toekomstige realisaties.

 

Meer verantwoordelijkheid in de organisatie

Effectief leiderschap houdt in dat men de beslissingsbevoegdheden zoveel mogelijk naar lagere niveaus doorgeeft. Dit vereist dan ook dat deze niveaus hun volledige verantwoordelijkheid opnemen en zich aansprakelijk voelen voor de resultaten.

Wees een voorbeeld, weet wanneer tussen te komen en wanneer een stap terug te zetten, focus op controleerbare zaken, coach je medewerkers om ‘boven de lijn’ leiders te zijn.

Volgende 5 tips creëren een cultuur van aansprakelijkheid in een organisatie:

1. Train iedereen op ieder niveau: zorg dat zij de link tussen aansprakelijkheid / verantwoordelijkheid en resultaten verstaan.

2. Coach de aansprakelijkheid door permanente feedback.

3. Stel ‘boven de lijn’ vragen zoals ‘Wat hebben wij zelf onder controle?’

4. Beloon het aanvaarden van aansprakelijkheid.

5. Hou je medewerkers steeds aansprakelijk.

 

Leiderschap en sturen op Wederzijdse Verantwoordelijkheid
Zet nu de eerste stap!

   inspiratie.jpg

• Je bent al met leiderschapsontwikkeling in je organisatie gestart, maar hebt twijfels over de huidige
  aanpak of hoe het verder moet?

• Er is een traject begonnen, maar je zoekt inspiratie voor de volgende fase?

• Je wilt binnenkort beginnen met een project en bent op zoek naar tips en advies om het beste actieplan te
   kunnen opmaken?

• Je wilt meer informatie over een innovatieve aanpak waar wederzijdse verantwoordelijkheid centraal
   staat?

Als antwoord op een van de vragen bieden we je een vrijblijvend gesprek aan van 1,5 uur met een Zenit Consultant.

• Na dit gesprek heb je een duidelijk beeld van welke stappen je mogelijk kan ondernemen.

• Na dit gesprek heb je een soort audit van je huidige aanpak en opties voor het vervolg.


Maak nu een afspraak

ZENIT nv
Dolfijnstraat 8
B-2018 Antwerp
T: ++32 (0)3 236 88 66
F: ++32 (0)3 236 67 86
E: info@zenit.be
This message was intended for '%%emailaddress%%' You have received this message because you are subscribed to our mailinglist

Unsubscribe
Gegevens wijzigen