Having trouble reading this email? View it in your browser.
Meer over ons   |    Waarom   |    Onze Oplossingen   |    Leerplatform   |    Resultaten

Zenit Impact oktober 2013

  

Coaching: een mistig landschap?

 

We kunnen gerust stellen dat “coaching” een hype is geworden. Er liggen stapels boeken geduldig te wachten in de boekhandels en de marketingmachine draait op volle toeren. Er is een overaanbod aan allerlei workshops over coaching en langlopende opleidingen zijn een uitnodiging om zelf coach te worden. In vele gevallen is het een dunne lijn met de klassieke leiderschap- en communicatieopleidingen; alleen het kader is verschillend.

Ook het aanbod van mensen die zich als coach aandienen op de markt, is bijna niet meer te overzien. Als poging tot regulering van de markt duiken er ook meer en meer certificatie labels op, die de professionele coach zouden moeten onderscheiden van amateurs. “Certified” is dan ook een veel gebruikte term in de communicatie en marketing.

Opvallend is ook dat de titels op de naamkaartjes sterk verschillen. De ene is personal coach (erg populair en hip), de andere noemt zich career coach (altijd handig als je weet dat vele mensen het noorden kwijt zijn) en dan zijn er nog de performance coachen (wie kan er iets tegen betere resultaten hebben?) en ga zo maar verder...

In deze nieuwsbrief een bescheiden poging om helderheid te scheppen in dit landschap. Maar ook een praktische tip: team coaching bevindt zich meestal in de dode hoek en het is nochtans een zeer effectieve manier om de resultaten én motivatie van teams ingrijpend te verbeteren.

INPUT en OUTPUT coaching

• Wij spreken van input-coaching als er een werkelijk gebrek is aan kennis, vaardigheden of ervaring bij de
  gecoachte. De coach gaat informatie, concepten, technieken delen met de gecoachte, en gaat deze
  zoveel mogelijk via vragen en luisteren linken met de werkervaring en omgeving van de gecoachte. Hij
  gaat deze uitdagen om zelf te ontdekken hoe men deze in de reële werksituatie kan toepassen.

• Output-coaching wordt meestal gebruikt om het aanwezig potentieel te exploreren, de gecoachte zelf te
  laten nadenken en verder te bouwen op zijn/haar huidige kennis en ervaringen.

• De uitdaging van een coach is om zich permanent van links naar rechts in het spectrum tussen Input en
  Output coaching te bewegen. Coaching is een evenwichtsoefening tussen het aanleren van nieuwe
  competenties (coach spreekt) en het verbeteren van het potentieel, engagement en expertise (coach
  luistert).

 

Door de bomen het bos zien

De belangrijkste soorten coaching op een rijtje:

- Performance coaching met als doel de individuele performantie in de huidige rol en verantwoordelijkheid,
  de effectiviteit en productiviteit te verhogen.
  De hoofdzakelijke ‘luisterende’ coach zal op specifieke ogenblikken ook voor beperkte input zorgen, doch
  deze onmiddellijk aftoetsen en laten landen door vragen te stellen.

- Competentie coaching focust op de specifieke vaardigheden die een medewerker nodig heeft om te
  functioneren in zijn/haar huidige rol. Het is een flexibele, adaptieve en ‘just-in-time’ aanpak van de
  ontwikkeling van vaardigheden.
  Hier kan wat meer input-coaching nodig zijn, doch de coach gaat deze direct relateren aan de ervaringen
  en huidige situatie.

Carrière coaching leidt tot verduidelijking van de carrière verwachtingen en mogelijkheden van de
  gecoachte. Focus op persoonlijke veranderingen en toekomstige actie.
  Hoofdzakelijk output coaching.

Persoonlijke of ‘Life’ coaching ondersteunt individuen die hun leven een andere wending willen geven.
  De coach helpt de gecoachte te ontdekken wat zij willen/verwachten van hun leven en hoe hij/zij deze
  aspiraties en noden kunnen vervullen. Duidelijk output-coaching.

‘Business coaching’ is gericht op het definiëren of verduidelijken van visie, strategie en objectieven van
  organisaties of teams.
  Meestal output coaching.

Team coaching richt zich specifiek op het verbeteren van het functioneren en de effectiviteit van een
  team...

Team Coaching: betere resultaten en meer wederzijdse verantwoordelijkheid.

                         

• In de ZENIT aanpak is team coaching een methode om én de motivatie en  betrokkenheid van het team te
  verhogen én het meetbaar verbeteren van harde resultaten (omzet, marge, foutenmarge, interne- en
  externe klantentevredenheid, veiligheidsratio’s...).

• Hierbij geldt ook: Meten is Weten. Om de huidige situatie van het team te kennen, moet deze nauwkeurig
  in kaart gebracht worden. Met een meetinstrument gaan we aan de slag en brengen de inspanningen rond
  10 indexen in beeld. De perceptie van de teamleider wordt vergeleken met die van de teamleden.

• De team coaching bestaat er in om eerst de teamleider te coachen en hem bewust te maken van een
  aantal essentiële topics.

• Daarna wordt in een sessie met de medewerkers - het opnemen van de wederzijdse
  verantwoordelijkheid bevordert
. Hoe kan de teamleider veranderen in functie van de gewenste
  resultaten? Maar ook: hoe kunnen teamleden meer bijdragen tot de gewenste resultaten?

Meer informatie over deze aanpak?

 Het GROW Model

Blijkbaar zijn er nog zekerheden in de wereld, want in bijna ieder boek over coaching of tijdens de meeste
opleidingstrajecten, komt de afkorting GROW, verdacht veel voor. Wat betekent dit juist?

      o G = goal/objectief :
         wat wil de gecoachte bereiken op het einde van de sessie of het traject. Het is belangrijk dat de
         gecoachte dit zelf formuleert en eigenaarschap opneemt. De coach begeleidt het proces van
         formuleren.

         Objectieven zijn:

         SMART (specifiek, meetbaar, overeengekomen, realistisch en met tijdskader)
         PURE (positief geformuleerd, begrepen, relevant, ethisch)

      o R =Realiteit:
         exploreren van de huidige situatie. Dikwijls de grootste uitdaging voor de coach, daar deze de huidige
         situatie meestal goed kent en de neiging heeft deze zelf in te vullen of vragen vanuit zijn realiteit of
         vooroordelen formuleert. Het is belangrijk dat de gecoachte zichzelf de huidige situatie hoort
         beschrijven en door de coach uitgedaagd wordt om er dieper op in te gaan.

      o O = opties en obstakels:
         hier worden de opportuniteiten om bijvoorbeeld anders te reageren, om kennis toe te passen, om   
         nieuwe ervaringen op te doen of om een attitude te veranderen onderzocht. De coach laat de
         gecoachte deze opportuniteiten zoveel mogelijk zelf ontdekken, doch kan ook opties aangeven indien
         deze niet aan bod komen.
         Langzaam aan groeit het inzicht en zal de gecoachte tot een keuze in de opties komen. Alvorens naar
         de volgende fase over te gaan is het belangrijk te weten welke obstakels de succesvolle uitvoering
         van de gekozen optie kunnen in de weg staan. Een obstakel moet dan opnieuw via de Realiteit 
         besproken worden.

      o W= Wil:
         de gecoachte maakt afspraken met zichzelf en de coach om de gekozen optie actief toe te passen.   
         Deze afspraken zijn actiegericht en geven de motivatie aan.

 

 Gratis inschrijven voor de VOV BEURS

Op donderdag 28 november 2013 is er de VOV-beurs voor leren en ontwikkelen van 8u tot 19u in de Brabanthal- Leuven. Dit is een tweejaarlijkse unieke mix van presentatiesessies, gesprekshoeken en beursbibliotheek met documentatierekken en vakliteratuur.

Momenteel hebben al meer dan 1.300 mensen ingeschreven. Tot 28 november kan je GRATIS inschrijven via bijgevoegde link

http://vovbeurs.be/bezoekers/registreren2/
 

VOV Presentatiesessie Marcel Van der Avert.
“Veranderingsprocessen: goede bedoelingen én slechte resultaten?”

Hierbij de aankondiging van de sessie:

“Hoe staat het met uw eigen veranderingsbereidheid? Hoe goed bent u in het overtuigen van anderen hun gedrag vrijwillig te veranderen? Hoe effectief bent u in het aansturen van een veranderingsproces in uw team/organisatie? Als u deze drie vragen zonder aarzeling positief beantwoordt, dan is dit geen sessie voor u. 

Bent u daarentegen op zoek naar inspiratie voor betere resultaten van uw veranderingsprocessen (individueel, team en organisatie), dan is het interessant om kennis te maken met onze innovatieve aanpak. Als u andere resultaten wenst, zult u moeten werken met andere aanpak en strategie. Het veranderen van individueel en groepsgedrag, vraagt een globale aanpak en het werken aan de onderliggende “drivers”. 

Laat u in onze interactieve sessie inspireren met tips, advies en ideeën die bruikbaar zijn voor uzelf en uw organisatie.”

Deze sessie was snel volzet en je kan dus niet meer inschrijven. 
De ervaring leert ons dat je best gewoon naar zaal Mars komt
(rond 11.30) en dat er meestal toch nog plaats is.
U bent van harte welkom.

 

UITNODIGING: bezoek onze gesprekshoek op de
VOV-beurs (met verrassing)

   inspiratie.jpg

Je bent een trouwe lezer van deze nieuwsbrief, maar hebt ons nog nooit ontmoet?

Je kent ons, maar het is al lang geleden dat we elkaar nog eens ontmoet hebben?

Aarzel niet en kom ons bezoeken op onze gesprekshoek (40) tegenover de beursbibliotheek. Als u verwijst naar deze nieuwsbrief hebben wij een speciale verassing voor u!

Hierbij de aankondiging van onze gesprekshoek:

“Als u blijft doen wat u vandaag doet, zal u de resultaten behalen die nu al hebt. Er zal meer nodig zijn dan een "training" om te komen tot duurzame veranderingen en verbeteringen. Wilt u andere resultaten (omzet, marge, klantentevredenheid, productiviteit, betrokkenheid)? Kom naar onze gesprekshoek om te praten over uw doelstellingen en ambities voor uw team of organisatie. Laat u inspireren door een globale aanpak en innovatieve methodes die leiden tot (meetbaar) betere resultaten:

  - Methode Resultaten!

  - Leadership development

  - Opmaat interne leerprojecten

  - Meten van de organisatiecultuur

  - Ongeschreven regels en Red Flags Audit”

Wij komen ook naar je toe!

inspiratie.jpg


Je bent niet vrij op 28 november? No problem, we kunnen ook naar jou komen om van gedachten te wisselen over je uitdagingen om betere resultaten te behalen.

We kunnen van gedachten wisselen hoe o.a. leiderschapsontwikkeling, het meten van de organisatiecultuur en ongeschreven regels een hefboom kunnen betekenen naar de gewenste (harde) resultaten.

We luisteren graag naar je verhaal.


Maak nu een afspraak

ZENIT nv
Dolfijnstraat 8
B-2018 Antwerp
T: ++32 (0)3 236 88 66
F: ++32 (0)3 236 67 86
E: info@zenit.be
This message was intended for '%%emailaddress%%' You have received this message because you are subscribed to our mailinglist

Unsubscribe
Gegevens wijzigen