Having trouble reading this email? View it in your browser.
Meer over ons   |    Waarom   |    Onze Oplossingen   |    Leerplatform   |    Resultaten

Zenit Impact september 2013

  

Veranderen: bent u een ervaringsdeskundige?

 

De meeste leidinggevenden zijn er dagelijks mee bezig: hoe kunnen we het gedrag van medewerkers beïnvloeden en veranderen? Het is een open deur intrappen, om te stellen dat dit geen eenvoudige opgave is. We kunnen ons echter een kritische vraag stellen: in hoeverre zijn wij als teamleiders en managers zelf ervaringsdeskundigen? Hoe goed zijn we in het overwinnen van weerstand? In welke mate zijn we een expert?

Een expert in veranderen wordt men echter niet door een workshop te volgen. Een deskundige wordt men vooral door veranderingen effectief te ervaren in de dagelijkse praktijk en succesvolle resultaten te boeken. En met “veranderingen” bedoel ik persoonlijke veranderingen. Hoe goed zijn we in veranderen van ons eigen gedrag? Een interessant laboratorium is het experimenteren met de klassiekers: het temperen van slechte gewoontes (tabak, alcohol, voeding...), of het bereiken van nieuwe persoonlijke doelstellingen (nieuwe taal leren, conditie- en sportdoelstellingen). We hebben uiteraard allemaal voorbeelden over grootse veranderingen en ambitievolle plannen, die op een sisser geëindigd zijn. Het indrukwekkende fitnesstoestel, wordt uiteindelijk als kapstok gebruikt en het stop-roken boek belandt onopgemerkt in het containerpark.

En toch zijn persoonlijke veranderingen die we enthousiast nastreven, een ideaal laboratorium om te experimenteren met de vallen-en-opstaan cyclus van de veranderingscurve.

In deze nieuwsbrief geen tips en tricks over hoe u anderen over de streep moet trekken, maar wel inzichten om het zelf beter te doen. Zoals op vele terreinen is ook hier de voorbeeldfunctie de hefboom. Hoe meer ervaringen we opbouwen, hoe meer we het zelf aan de lijve ondervinden, leren van mislukkingen, trots kunnen zijn op onze realisaties... hoe beter we anderen kunnen begeleiden en sturen naar succes.

Bij het coachen van je medewerkers of een team, blijkt het eenvoudig vertellen van je eigen ervaringen zeer krachtig te zijn. Deze ervaringen kunnen over werkgerelateerde uitdagingen gaan, maar ook over persoonlijke veranderingsprocessen. Het is herkenbaar, praktisch en geloofwaardig. Ook de getuigenissen over wanneer het verkeerd liep en hoe je het opgelost hebt of wat je eruit geleerd hebt, zijn inspirerend voor medewerkers die het moeilijk hebben om hardnekkige weerstanden en mentale obstakels te overwinnen.


Boekbespreking

idea_agent_book.jpg

“Changeology”
5 Steps to Realizing Your Goals and Resolutions
John C. Norcross, PhD
ISBN 978-1-4516-5761-6
 
Bestaat er zoiets als een wetenschappelijke formule die je toelaat je leven te veranderen?

Veranderen is moeilijk. Dankzij de 5 stappen formule van Dr. John C. Norcross, wordt veranderen veel makkelijker en dit alles in 90 dagen. De auteur bestudeerde hoe mensen hun leven transformatief en permanent veranderden.
De leer van het veranderen (Changeology) is gebaseerd op onderzoek dat aantoont dat je 90 dagen nodig hebt om je voor te bereiden op verandering, een nieuw gedrag aan te leren, competentie op te bouwen, om risico triggers te weerstaan en het gevaar van terugvallen te omzeilen.

 

Wetenschap van het veranderen

Op basis van het onderzoek van Dr. John Norcross worden alle veranderingen gekenmerkt door
volgende fases:

Bezinning: bewust van een probleem, overtuigd dat er iets moet aan gedaan worden, doch nog geen
  beslissing tot actie. 

Voorbereiding: goede intenties en kleine acties.

Actie: inzetten van tijd en energie om gedrag en omgeving te veranderen, zodat het probleem opgelost
  wordt.

Onderhoud: stabiliseren van het nieuwe gedrag en voorkomen van terugval.

Het 90 dagen programma

Stap 1: Psych – maak u klaar.
Week 1 & 2.

In de eerste twee weken formuleer je je doel en begin je het betreffende gedrag te meten. Reflecteer over de gevolgen van niet veranderen en hoe het leven zonder de oude gewoonte er zou uitzien. Overschat de waarde van de motivatie niet, onderschat de aanleerbare vaardigheden niet.

5 methodes om je doel te stellen:

- Het gaat over jezelf: kies een gedrag dat je voor jezelf wil veranderen.
- Meetbaar
- Realistisch
- Onder jouw controle
- Positief: beschrijf het nieuwe gedrag.


4 Catalysatoren:

- Volg je vooruitgang.
- Verhoog je bewustzijn over het probleem.
- Prikkel emoties, daar deze sterker zijn dan logica.
- Engageer je.

Stap 2: Bereid je voor – plan alvorens te springen.
Week 3 & 4.

Het is steeds een goed idee je doelstelling kenbaar te maken aan personen die je kunnen steunen. Je doelstelling moet SMART geformuleerd zijn.

Denk na over korte en lange termijn consequenties van huidig gedrag en triggers.

Volgende tips kunnen je engagement versterken:

- Maak afgelijnde en duidelijke keuzes: de weg die je wil volgen, je doelstellingen in volgorde, de methodes
  die je zal gebruiken.
- Rust uit.
- Maak je doelstellingen publiek.
- Herinner jezelf steeds aan je doelstelling.
- Zet de heilzame cirkel in beweging.
- Neem kleine stappen.
- Oefen alvorens je het werkelijk nodig hebt.

Deze stap eindigt met het kiezen van een startdatum.

Stap 3: Transpireren – ageer.
Week 2 tot 8.

Identificeer beloningen voor succesvolle acties. Ken deze beloning jezelf steeds direct toe.

Vecht regelmatig terug door het gebruik van één van volgende acht methodes:

- Afleiding;
- Oefening;
- Relaxatie;
- Assertiviteit: zeg neen;
- Gezonde gedachten;
- Blootstelling aan gevreesde situaties;
- Inbeelding van succes;
- Aanvaarding van oncontroleerbare zaken.

Onderschat de kracht die uit je omgeving komt niet.

Vorm je ‘veranderings-team’ dat naar je luistert en je steunt, dat regelmatig contact houdt, dat duidelijk weet wat er van hen verwacht wordt, dat steeds positief reageert en dat je dagelijks tips kan geven.

Stap 4: Zet door – beheers misstappen.
Week 8 tot 12.

Leer ‘neen’ te zeggen en ontwikkel een plan om terug op het goede spoor te raken na een misstap.

Strategieën:

- Mijdt hoge risico triggers (identificeer deze zoveel mogelijk vooraf);
- Oefen ‘neen’ te zeggen.
- Weersta aan de initiële aansporing.
- Reageer positief na een misstap.
- Bereid je voor op een volgende misstap.

Stap 5: Zet door – hou de verandering in stand.
Vanaf week 12.

- Hou het nieuwe gedrag consequent aan.
- Boost je zelf-efficiëntie.
- Versta de werkelijke veranderingsspiraal.
- Maak een onderscheid tussen veranderingen die eindigen en veranderingen die levenslangs blijven duren.
  

 Extra inspiratie

“Van Confusion naar Fusion”
Inspiratie uit een leven tussen Oost en West
Eric Pass
Yin Books

Eric Pass, top manager van het Japanse Nitto Denko, is in ieder geval een ervaringsdeskundige met het sturen van complexe veranderingsprocessen in een internationale omgeving. Maar in zijn boeiend en interessant boek gebruikt hij toch vooral zijn levensverhaal als voorbeeld.

De auteur ziet als rode draad vooral verwarring rondom hem. Onder meer op politiek, economisch en ecologisch vlak lijken we de weg kwijt. Toch ziet te auteur mogelijkheden om de overheersende verwarring weer ten goede te keren. Voorwaarde is wel dat we onze paardenbril afzetten, platgetreden paden durven verlaten en met een open en onbevangen geest durven kijken naar de razendsnelle veranderingen. Zich baserend op wat hij zowel in Azië als in de westerse wereld heeft geleerd, tekent hij de fusion way uit. Samenwerking, dialoog, collectief bewustzijn en openheid zijn de antwoorden die we nodig hebben om het hoofd te bieden aan de almaar sterker toenemende individualisering en polarisering.


Anders gezegd: zoals de fusion keuken een verrijking is geweest voor de culinaire wereld, zo kan het fusion denken een uitweg bieden uit de sfeer van collectief wantrouwen en individuele hopeloosheid. Vanuit de unieke ervaring die Eric Pass opdeed in twee werelden –het Oosten en het Westen- reikt hij lezer eye-openers aan die ze als betrouwbaar kompass kunnen gebruiken.

Meer info

 De sleutel elementen van de Fusion Way van Eric Pass

Stap 1
Beschrijf de huidige situatie. Wat is precies het probleem?

Stap 2
Beschrijf de ideale situatie. De droomsituatie: onder welke omstandigheden zou je geen enkel probleem meer hebben?

Stap 3
Beschrijf de realistische situatie waar je naar wil streven. Beschrijf wat echt haalbaar is.

Stap 4
Schrijf een slagzin als actieplan. Wat moet je doen om de gegeven situatie om te buigen tot de gewenste situatie?

Stap 5
Maak een concreet plan met actiepunten.

Stap 6
Zet de actiepunten uit op een tijdas.

Buiten deze zes logische stappen is er echter ook nog Fusion Passion nodig. Het gaat hier om de emoties die je zelf kent op basis van je eigen ervaringen. Inspire and be inspired.

Fusion passion

• Gebruik de sterkte van zowel de linkerkant als de rechterkant van je hersenen.

• Gebruik inspiratie van anderen en intuïtie van jezelf.

• Alleen door vastberadenheid kan je weerstand overwinnen.

 Change Management: een andere aanpak?
Zet nu de eerste stap!

inspiratie.jpg

 • In uw organisatie ben je veel bezig met veranderingsprojecten (van SAP invoering tot strategiche
  projecten).

• Je hebt het gevoel dat er vele goedbedoelde inspanningen zijn, maar dat het rendement niet altijd ideaal
   is.

• Het overtuigen van medewerkers om hun gedrag te veranderen, verloopt niet altijd rimpeloos.

• Leidinggevenden hebben het zelf ook moeilijk met veranderingen.

 

Een vrijblijvend gesprek van 1,5 uur met een Zenit Consultant, zal niet zorgen voor instant verbeteringen, maar toch een frisse en andere kijk geven op een bestaand landschap.

• Na dit gesprek heb je een duidelijk beeld van welke stappen je mogelijk kan ondernemen.

• Na dit gesprek heb je een soort audit van je huidige aanpak en opties voor het vervolg.


Maak een afspraak met een expert

ZENIT nv
Dolfijnstraat 8
B-2018 Antwerp
T: ++32 (0)3 236 88 66
F: ++32 (0)3 236 67 86
E: info@zenit.be
This message was intended for '%%emailaddress%%' You have received this message because you are subscribed to our mailinglist

Unsubscribe
Gegevens wijzigen