Having trouble reading this email? View it in your browser.
Meer over ons   |    Waarom   |    Onze Oplossingen   |    Leerplatform   |    Resultaten

Zenit Impact Mei 2012


 Rijden met de handrem opgetrokken?

 obstakel.jpg

We zijn het er over eens: gas geven met een opgetrokken handrem, gaat ons met de wagen niet ver brengen. Maar hoe staat het met ons team? Hebben we soms niet het gevoel dat we veel gas geven en dat we ter plaatste blijven staan? Misschien zijn er wel obstakels en hindernissen, die ons team verhinderen om de gewenste resultaten te behalen. Misschien is de tegenwind gewoon té krachtig...

Moderne en recente motivatietheorieën houden het eenvoudig: mensen komen gemotiveerd naar hun werk en willen het beste van zichzelf geven. Dat is de startpositie voor het merendeel van de mensen. Demotiverende regels en procedures slagen er in om mensen al snel in een andere stemming te brengen. Een leidinggevende die bijvoorbeeld alleen maar oog heeft voor fouten en zaken die verkeerd lopen en nooit eens een waarderend woord uitbrengt, kan een verdere stap zijn in de demotivatie. De kers op de taart kan een collega van een andere dienst zijn, die moeilijk doet in de dagelijkse samenwerking en vooral oog en oor heeft voor de belangen van zijn eigen dienst. Wat blijft er dan nog over van de positieve gemotiveerde startpositie?

In plaats van te zoeken naar inspirerende motiverende maatregelen, kan het productiever zijn demotiverende factoren weg te werken en te neutraliseren.

Bekijk uw team eens vanuit deze invalshoek. Welke procedures en regels kunnen aangepast worden, waardoor ze niet meer demotiverend zijn en toch hetzelfde effect hebben? Hoe kan de samenwerking met andere diensten verbeterd worden in functie van de gemeenschappelijke doelstellingen? Tot slot, probeer vat te krijgen op uw eigen leiderschapsstijl?. Wat zijn ongewenste neveneffecten van uw specifieke aanpak en stijl? 
 

 Boekbespreking

stop workplace drama.jpg“Stop Workplace Drama”
Train Your Team to Have No Complaints, No Excuses and No Regrets
Marlene Chism 2011
 
Roddels, machtsspelletjes, slechte coördinatie van teams: symptomen van wat de auteur ‘werkplaats drama’ noemt. Het zijn  obstakels die maken dat talent wegvloeit, die werkelijke productiviteit en winst in de weg staan en de effectiviteit langzaam maar zeker wegvreet.

De kost om een goede medewerker te vervangen wordt voor een doorsnee werknemer ingeschat op 30% tot 50% van het jaarloon en voor gespecialiseerde en ervaren werknemers zelfs op 400%.

Al te gemakkelijk zegt men dat dit een normale turnover van personeel is, maar dan ontkent men dat de relatie met de directe chef de meest beslissende factor is.

‘Het drama’ is de situatie, ‘jouw drama’ is hoe dat je hierop reageert. Misschien kan je ‘het drama’ niet stoppen maar je kan zeker ‘jouw drama’ stoppen.
Vivian Greene stelde ooit: ‘Het leven gaat niet over het wachten tot de storm overgaat, maar over het leren dansen in de regen’.

Consulente Marlene Chism, communicatie specialiste, reikt ons een methodologie aan in 8 stappen om het negatief denken te doorbreken.


Acht tips voor het wegnemen van de obstakels van een onproductief team

1. Laat de mist verdwijnen.
Diegene die duidelijkheid brengt, stuurt het schip en duidelijkheid kan iedere situatie veranderen. Eenmaal je duidelijkheid schept kan je de juiste, gemotiveerde en enthousiaste mensen aantrekken, die allen naar dezelfde objectieven toe werken. Stel je volgende vragen: “Waar ben ik nu?”, “Wat wil ik?” en “Waar ligt mijn engagement?”

2. Identificeer de kloof.
Velen blijven steken in de kloof tussen waar zij zijn en waar zij willen zijn. Als leider weet je niet altijd vooraf wat nodig zal zijn of welke veranderingen en obstakels er zullen opduiken. Maak een onderscheid tussen de “harde” elementen (SWOT, strategie, marketingplan) en “zachte” elementen (emotioneel en mentaal proces) die nodig zijn om de kloof te overbruggen.

3. Vertel jezelf de waarheid.
Iedereen beleeft zijn leven vanuit de verhalen die zij geloven. Uw waarheid is slechts één versie van de grotere realiteit. Ontkenning is een manier om verantwoordelijkheid te ontlopen. Luister naar ‘red flags’ in de verhalen die je medewerkers vertellen: excuses waarom zaken niet kunnen veranderen, waarom zaken zijn zoals ze zijn en hoe anderen verkeerd bezig zijn.

4. Heruitvinden en terug uitlijnen.
Dit gaat over het worden van de persoon die je wil zijn zodat je in lijn in alle duidelijkheid bent met je waarden. Geef jezelf de toelating om uit te blinken en stop anderen te definiëren wie je bent.

5. Stop het “relatie-drama”.
Alleen als je bereid bent anders te denken over een ander persoon, kan je je relatie met deze persoon veranderen. Relaties starten steeds op het niveau van het denken. Je gedachten beïnvloeden je gedrag en dus je relaties. Je succes en ook je geluksgevoel zijn direct gerelateerd tot de kwaliteit en kwantiteit van je relaties.

6. Richt je energie.
Alles in het universum is samengesteld uit energie en alle energie systemen werken samen. De leider die de energie kan richten, brengt het beste in anderen naar boven. Het richten van energie betekent concreet: grenzen bepalen, noden ingevuld zien en systemen die ons helpen tijd te maximaliseren.

7. Laat je weerstand los.
Je kan geen probleem oplossen tenzij je de situatie aanvaardt. Wanneer je een oplossing wil voordat de weerstand is verdwenen, zal je meer ‘drama’ creeëren. De oplossing is slechts mogelijk nadat je de weerstand hebt losgelaten. Leiders ervaren dagelijks weerstand en moeten deze weerstanden neutraliseren en medewerkers verantwoordelijkheid laten nemen.

8. Wees een ‘schepper’.
Herken en moedig medewerkers aan met creatieve ideeën, die keuzemogelijkheden zien of aanbrengen in moeilijke omstandigheden. Als leider moet je ook ‘scheppers’ ontwikkelen in je team. Geef hen de kans om te komen tot bewuste keuzes: zij zullen gemotiveerder zijn.

Meer infomatie

Research: Limiterende waarden verhinderen top-resultaten!

Als men medewerkers vraagt persoonlijke waarden de kiezen uit een lijst, dan zien we wereldwijd ongeveer dezelfde top-waarden: eerlijkheid, respect, vertrouwen, familie/vriendschap enzovoort.

Als men vraagt aan medewerkers om teamwaarden aan te duiden, dan zien we als top-waarden meestal “positieve” waarden verschijnen: klantgerichtheid, resultaatgericht, integriteit, teamwork, samenwerken...

Als we nu teams gaan selecteren in functie van de resultaten, dan merken we op dat medewerkers van topteams, deze positieve waarden voluit herkennen. Teams die minder goede of slechte resultaten hebben, zullen echter ook “limiterende” (of negatieve waarden ) herkennen. Denken we hier aan: bureaucratie, manipulatie, eilandvorming, informatie achterhouden ...

Samengevat kunnen we stellen dat er een verband bestaat tussen slechte of minder goede resultaten en het bestaan van limiterende waarden in teams of een organisatie. Het is dan ook de uitdaging van iedere teamleider om te zorgen voor een positieve sfeer in zijn team en om mogelijke limiterende waarden zo snel mogelijk op te sporen en vooral te neutraliseren. Een team met aandacht voor negatieve waarden zal zeer moeizaam resultaten kunnen behalen. Resultaten zullen ook zelden duurzaam zijn en snel weer afzakken naar een niet gewenst niveau.

Een aantal limiterende waarden in een team symboliseren dus de opgetrokken handrem ...

Bron: Barrett Value Centre heeft een onderzoek uitgevoerd naar de limiterende waarden in de periode 2007-2011 in 40 industrieën in 36 landen.

Tips

teambuilding.jpgSoms kan je beter GEEN teambuilding organiseren...

Naar de Ardennen trekken en in de bomen klauteren, boven het water zweven, samen rotsen beklimmen. De ideale manier om de cohesie te bevorderen en obstakels weg te werken? Misschien in bepaalde omstandigheden nuttig, maar zeker niet altijd.

Twee voorbeelden om het beter niet te doen:

  • Als er ernstige persoonlijke samenwerkingsproblemen zijn tussen bepaalde teamleden, zullen intensieve outdoor oefeningen geen heil brengen. In tegendeel, meestal zal het verslechteren.
  • Al het team in de weerstandsfase zit van een veranderingsproces, is vaak een spontane reflex om ze samen oefeningen in de frisse buitenlucht te laten uitvoeren. Mensen zijn echter niet dom en hebben al snel door dat de oefeningen bedoeld zijn om het veranderingsproces te “verkopen”. Maar omdat ze in de weerstandsfase zitten, zullen ze de armen nog steviger in elkaar gekruist houden en de mondhoeken nog lager dan voorheen.

Hoewel outdoor oefeningen nuttig kunnen zijn om zichzelf als persoon beter te leren kennen en een team een spiegel voor te houden over de manier van samenwerking, is het geen wondermiddel. In combinatie met andere interventies, kan het een interessant hulpmiddel zijn om de gewenste resultaten te bereiken.

 Een audit van uw team?

Wat zijn de beperkende factoren die medewerkers verhinderen om top-resultaten te behalen?
Zet nu de eerste stap!

growth_def.jpg

  • Je hebt het gevoel dat je al veel inspanningen onderneemt om de neuzen in dezelfde richting te laten wijzen?
  • In verhouding tot de inspanningen zijn de resultaten van je team soms maar magertjes?
  • Je hebt het gevoel dat er onzichtbare “krachten” aanwezig zijn, die de productiviteit beperken.

Als antwoord op een van de vragen bieden, we je vrijblijvend een gesprek aan van 1,5 uur met een Zenit Consultant.

  • Na dit gesprek heb je een duidelijk beeld van welke stappen je mogelijk kan ondernemen om de obstakels in je team te neutraliseren.


Meer informatie?

ZENIT nv
Dolfijnstraat 8
B-2018 Antwerp
T: ++32 (0)3 236 88 66
F: ++32 (0)3 236 67 86
E: info@zenit.be
This message was intended for '%%emailaddress%%' You have received this message because you are subscribed to our mailinglist

Unsubscribe
Gegevens wijzigen