Having trouble reading this email? View it in your browser.
Meer over ons   |    Waarom   |    Onze Oplossingen   |    Leerplatform   |    Resultaten

Zenit Impact Januari 2012


 Namens het Zenit Team: méér GELUK in 2012!

Onze mailboxen zijn overladen met boodschappen en wensen voor het nieuwe jaar. Iedereen wenst ons geluk en ook iedereen wenst gelukkig te zijn.

Vorig jaar introduceerden wij in deze nieuwsbrief “The world Book of Hapiness” van Leo Bormans. Een jaar later is het een bestseller en Europees president Herman Van Rompuy heeft het boek in december aan de wereldleiders geschonken. Het is tekenend voor de hype rond “geluk”.

Namens het Zenit Team willen we ook dit jaar niet ontbreken.
We wensen u van harte méér GELUK in 2012.

Leun achterover en laat deze nieuwsbrief u inspireren om meer geluk af te dwingen in 2011, zowel thuis als op de werkplek. Geen eenvoudige opdracht omdat geluk een abstract idee is en dus per definitie voor iedereen anders. Wie ongelukkig is, zoekt de zin van het leven. Wie gelukkig is, ervaart de zin van het leven.

Ontdek in deze nieuwsbrief GELUK 2.0, de nieuwe versie: gepersonaliseerd, interessant, maar complexer dan de life style rubriek van populaire tijdschriften laat vermoeden. De Franse filosoof Pascal Bruckner zegt kritisch dat het meer dan een wens is, het is een gebod geworden, waar je niet onderuit komt. Maak er geen dwangmatige gedachte van, maar proef en geniet met volle teugen van het leven. Maak er een prachtige ervaring van. Jouw ervaring.
 

 “De strategie van het GELUK”

strategiegeluk-262x300[1].jpgBij Witsand Uitgevers verscheen onlangs een origineel en boeiend boek over het zoeken en vinden van “Geluk”. Auteur Gerbert Bakx, arts en psychotherapeut, heeft zich niet laten verleiden om het zoveelste zelfhulpboek over het onderwerp te schrijven. Ook is het geen dromerige mix van psychologische en filosofische bedenkingen, met dito conclusies. Het is een boek geworden over het geheim om verliefd te worden op het leven. Echte liefde leeft niet van de bewondering van een volmaakt gewaand mens, maar van het aanvaarden van het onvolmaakte als een opdracht voor het leven.

“Wat maakt mensen gelukkig?”, is niet de juiste vraag. In het boek wordt een andere vraag gesteld: “Hoe kunnen mensen uit zichzelf geluk creëren, ongeacht de omstandigheden?”. Om in alle omstandigheden gelukkig te kunnen zijn, zijn wijsheid en creativiteit nodig, is het antwoord van auteur G. Bakx.

De belangrijkste obstakels die ons geluk in de weg staan, zijn het omgaan met moeilijke omstandigheden (trauma’s in het verleden, verlies, problemen en spanningen op de werkvloer), een bepaalde gewoonte (bepaalde kijk op het leven, onze manier van communiceren met mensen, de anderen de schuld geven ...) en het niet zien van de zin van het leven (zinloosheid van het leven en de werksituatie, burn out, depressie).

Het merkwaardigste obstakel voor ons geluk is echter een paradox. Ons zoeken naar geluk betekent dat we nog niet gelukkig zijn. “Wie gelukkig is, ervaart de zin van het leven”.

De auteur biedt geen instant, kant en klaar oplossingen, maar een kompas om met “levenskunst”, wijsheid en creativiteit deze ervaringen op te bouwen.

Meer info ...

 Inzichten voor meer levenskunst

1.
Niets uit de buitenwereld, geen enkel bezit of functie, kan een antwoord geven op wie je bent. Gehechtheid aan dingen valt vanzelf weg, als je jezelf niet langer in dingen probeert de vinden.

2.
Copernicaanse wendingen in onze kijk op het leven:

 • De mens is geen product van zijn verleden, maar kan zich elke dag opnieuw uitvinden.
 • De bron van emoties ligt in onszelf, niet in de buitenwereld of bij anderen.
 • We zien de wereld zoals ze in onze voorstelling is, niet zoals ze in werkelijkheid is.
 • Geluk draait niet om een geslaagd leven, een geslaagd leven draait om geluk.

3.
Elke vorm van welzijn is terug te voeren op het aanvaarden van de realiteit zoals ze nu is. Aanvaarden van de realiteit, in vrede leven met de realiteit brengt ons dichter bij onze interne bron van geluk.

4.
Wijsheid is essentieel voor positieve ervaringen met de zin van het leven.

Wijsheid is beseffen dat:

 • wij de wereld niet zien zoals ze is, maar zoals wij ze zien;
 • dat het  leven in wezen goed is;
 • het leven onbegrijpelijk en onvoorspelbaar is en dat veiligheid, zekerheid en voorspelbaarheid illusies zijn;
 • het essentieel is een onderscheid te maken tussen belangrijke en onbelangrijke dingen in het leven;
 • niet alles om je eigen persoon draait en dat de wereld er niet is om het je naar je zin te maken;
 • alles veranderlijk is en dat ons individuele leven beperkt is;
 • een onverstoorbare vriendelijkheid en humor wonderen kunnen verrichten.

5.
Dankbaarheid is de gemakkelijkste weg naar geluk. Het kost je niets, behalve inzicht, aandacht en wijsheid. Psycholoog Martin Seligman geeft als aanbeveling elke avond drie dingen in de voorbije dag op te sporen, waarvoor je dankbaar kunt zijn.

Bron: Gerbert Bakx. De strategie van het GELUK. Leren dansen met het hele leven. Witsand Uitgevers, 2011

 Welk soort werk maakt gelukkig?

happiness.jpgWerk kan essentieel bijdragen tot geluk in die mate dat we beschikken over autonomie en verantwoordelijkheid.

Een job die betekenisvol is voor jezelf en de maatschappij en waarmee je jezelf kunt identificeren tijdens het werk, zal ook concreet bijdragen aan een geluksgevoel.

Het is ook belangrijk dat je kunt “genieten” van het resultaat van je inspanningen.

Bron: Prof. Eric Kirchler van de universiteit van Wenen.

Veranderingsbereidheid en humor

Om gelukkiger te worden moet je veranderingen kunnen aanvaarden en een positieve, aan jouw aangepaste motivatie bezitten. Men wordt gelukkiger als men leergierig is, bereid nieuwe ervaringen op te doen en elke verandering beschouwt als een kans.

Het belang van humor zal weinigen verbazen. Zelfrespect en zelfrelativering zijn aan elkaar verbonden. Bekijk elke situatie van de grappige en zonnige kant. Neem jezelf niet te ernstig.

Humor is voltooid verleden tijd. Humor opent het bewustzijn, schept afstand en bevrijdt uit het tunnel denken.

Bron: Elena Pruvli Estonia Business School Tallin (Estland)

Is gelukkig zijn een plicht?

finding happiness.jpg

1.
Er is een verschil tussen welzijn en geluk.

Welzijn is een gevoel van tevredenheid dat we voelen in een samenleving waar het goed leven is. Een degelijk onderwijssysteem en gezondheidszorg, veiligheid, vrijheid enzovoort. Welzijn is relatief eenvoudig te meten en “objectief”. De wetenschappelijke studies die geluk meten, hebben in vele gevallen te maken met een soort tevredenheidsscore over deze welzijn parameters.

Geluk is echter persoonlijk en hoogst subjectief. Je kan doodongelukkig zijn in Bhutan.

2.
Psycholoog Paul Watzlawick komt tot de conclusie dat het gemakkelijker is om jezelf ongelukkig te maken, omdat pijn en ongeluk concreet zijn. Je wordt ziek en voelt pijn. Je zit verwikkeld in een rouwproces en de gevoelens zijn duidelijk.

Bij geluk is het ingewikkelder: het is vaag en mistig.

3.
We hebben een liefde-haat verhouding met geluk. Met zijn allen willen we het bereiken, maar als we iemand ontmoeten die luidkeels beweert gelukkig te zijn, worden we wantrouwig. Het zal wel een oppervlakkige persoon zijn, die het leven heel eenvoudig bekijkt. “Voor slimme mensen is het allemaal niet zo eenvoudig om gelukkig te zijn”, horen we dan al snel.

4.
Ons geluk is een van de grootste industrieën van de 21ste eeuw. Wat is het advies van de honderden boeken? Ben je niet gelukkig dan moet je aan de slag. Geluk lijkt een kwestie van wil, positief denken en ethische discipline. Dus we zoeken hulp, volgen NLP, leren positief denken, verbouwen ons lichaam of kopen allerlei voorwerpen/diensten die ons een gelukkig gevoel moeten geven.

5.
Geluk is de heilige graal, maar ons streven naar geluk is een onmogelijke opdracht die de moderne maatschappij ons oplegt. Ongelukkig zijn is vandaag falen om gelukkig te zijn en dus ben je niet goed bezig. We zijn waarschijnlijk de eerste maatschappij waarin mensen ongelukkig zijn, omdat ze niet gelukkig zijn. Geluk is de norm. Bij de vele andere culturen is het omgekeerd: miserie is de norm en de geluk de uitzondering.

Bron: Een artikel in DM Magazine van Nathalie Le Blanc

 Het verbeteren van de resultaten in 2012?

meetinstrument 1.jpgZet nu de eerste stap!

Het jaar gestart met goede voornemens?

Misschien staan” méér omzet, winst, klanten- en medewerkerstevredenheid, productiviteit, betrokkenheid, engagement…” op je to do lijst van het nieuwe jaar?

Waarom niet starten met een nulmeting van je organisatie?

 • Wat is de huidige situatie op het niveau van betrokkenheid, motivatie en klantgerichtheid van je medewerkers?
 • In welke mate heb je een organisatiecultuur die is afgestemd op het bereiken van de gewenste (harde) doelstellingen?

We hebben twee innovatieve methodes om uw organisatie haarscherp in kaart te brengen en een resultaatgericht actieplan op te stellen.

Als antwoord op deze vragen bieden, we je een vrijblijvend een gesprek aan van 1,5 uur met een Zenit Consultant.

 • Na dit gesprek heb je een duidelijk beeld van welke stappen je mogelijk kan ondernemen.
 • Na dit gesprek heb je een soort audit van je huidige aanpak en opties voor het vervolg.

Meer informatie?

ZENIT nv
Dolfijnstraat 8
B-2018 Antwerp
T: ++32 (0)3 236 88 66
F: ++32 (0)3 236 67 86
E: info@zenit.be
This message was intended for '%%emailaddress%%' You have received this message because you are subscribed to our mailinglist

Unsubscribe
Gegevens wijzigen