Having trouble reading this email? View it in your browser.
Meer over ons   |    Waarom   |    Onze Oplossingen   |    Leerplatform   |    Resultaten

Zenit Impact November 2011


 Zijn we trots op onze organisatie?

team-zw.jpg

Een kantoordirecteur van een grootbank, vertelde me onlangs dat hij het momenteel moeilijk heeft om zijn bedrijf te verdedigen tegen de kritische opmerkingen van klanten, buren en vrienden. Buiten de bekende problemen, is dit een andere dreiging voor de sector. Medewerkers verliezen hun connectie met het bedrijf en hebben het emotioneel moeilijk zich te identificeren met de organisatie.

We kunnen deze problematiek gerust uitbreiden naar andere organisaties en sectoren. In welke mate zijn onze medewerkers trots op hun bedrijf? In welke mate zal men anderen aanbevelen om er te komen werken? In welke mate is men het eens met de visie en richting van de organisatie?

Medewerkers die niet enthousiast en fier zijn op hun bedrijf, zijn niet performant  en  streven niet naar maximale klantentevredenheid. Eén van de oorzaken van onvoldoende fierheid, is de vaststelling dat er onvoldoende professioneel gewerkt en gehandeld wordt. In een volgende fase vindt men ook dat men zelf niet meer professioneel werkt. Door deze lage eigendunk is de cirkel rond.

Het is dus belangrijk om een cultuur te creëren waar professionaliteit centraal staat en waar iedereen een warm hart heeft voor de organisatie.

 Boekbespreking

the power of professionalism.jpgThe Power of Professionalism
The Seven Mind-Sets That Drive Performance and Build Trust
Bill Wiersma, 2011.

Uit een onderzoek blijkt dat slechts 17% van de medewerkers gelooft dat hun leiders het belang van de organisatie voor ogen hebben. Weinig mensen zijn er nog van overtuigd dat bedrijven kiezen voor de juiste koers en er is veel cynisme over de huidige gang van zaken. Volgens auteur Bill Wiersma is de oplossing meer aandacht voor “professionalisme” in de organisatiecultuur.

Professionele idealen correleren direct met succes, zowel voor een individu als een organisatie. Waarom? Omdat een cultuur gebaseerd op professionalisme leidt tot vertrouwen.

Vertrouwen is de emotionele kleefstof die je prioriteiten ondersteunt, je eigenbelang beschermt en respect voor je waarden garandeert.
Drie elementen zijn nodig om vertrouwen op de bouwen: karakter, competentie en inzicht.

En vertrouwen is dé hefboom naar een attractieve cultuur met buitengewone resultaten.

De 7 mind-sets van vertrouwenswaardige professionals.

Mind-set 1
Professionals hebben een aanleg voor resultaten.
Het behalen van duurzame resultaten is immers een bewijs van betrouwbaarheid.

Mind-set 2
Een professional stelt de belangen van de organisatie (of klant) boven het eigenbelang. Zij hebben een sterk commitment en men kan rekenen op hun onvoorwaardelijke inzet. Bovendien zijn het uitgesproken team players.
 
Mind-set 3
Persoonlijke groei en ontwikkeling zijn voor professionals essentieel en dikwijls het gevolg van hun inzet en inspanningen.

Mind-set 4
Professionals hebben meestal hoge “standaarden” en deze maken integraal deel uit van hun karakter.

Professionals met deze mind-set:
- Hebben een persoonlijk waarden set
- Doen de juiste zaken met een lange termijn visie
- Staan boven ‘gevechten’ en zijn gefocust.

Mind-set 5
Professionals weten dat persoonlijke integriteit onschatbaar is.
In praktijk betekent dit authenticiteit en eerlijkheid, nakomen van beloften en het weigeren om het vertrouwen van anderen te beschamen.

Mind-set 6
Professionals streven ernaar om hun emoties te beheersen en niet om er de slaaf van te worden.
Respect tonen in zeer moeilijke situaties, objectief blijven en het onder controle houden van het ego zijn cruciaal in het verkrijgen van respect.
Passie voor je werk, je waarden, je ideeën en je medewerkers zijn prachtige emoties.

Mind-set 7
Professionals streven ernaar de waarde van anderen te erkennen en hebben geen problemen met de ontwikkeling en het succes van anderen. Aangezien zij zich goed in hun vel voelen, vormt het succes van anderen geen bedreiging.

Lees meer…

 Research

Hoe kunnen we medewerkers zich meer fier laten voelen?

Dr. Bruce Katcher van Discovery Surveys, geeft 4 tips om de trots van medewerkers te verbeteren.

1. Communiceer het verleden van de organisatie
Medewerkers willen deel uit maken van een traditie die de dagelijkse werkdag kan overstijgen. Mensen vertellen dan ook trots mooie verhalen over de pionierstijd van de oprichters (“begonnen in een garage”) of hoe men tegenslagen heeft kunnen overwinnen (“we hadden maar 10 klanten meer”). Een aangrijpende bedrijfsfilm met een boeiend verhaal of een boek over de organisatie met de geschiedenis en pakkende foto’s, kan helpen om mensen zich meer te laten identificeren.

2. Maak een feest van succes
Mensen zijn fier om deel uit te maken van een winnend team. Gebruik alle mogelijkheden om successen te communiceren naar alle medewerkers. Gebruik ook een eigen nieuwsbrief, maar zorg ook voor publicatie in verschillende media.

3. Geef terug aan de gemeenschap en de samenleving
Medewerkers zijn fier op een organisatie die het verschil maakt. Ondersteun organisaties financieel, of nog beter motiveer medewerkers om tijdens de werkuren een bijdrage te leveren aan concrete projecten die de lokale gemeenschap ondersteunt.

4. Benadruk je toegevoegde waarde
Maak aan je medewerkers duidelijk wat de juiste toegevoegde waarde is van de organisatie. Wat zijn de sterke punten? Waar zijn we goed in? Wat zijn opmerkelijke prestaties die door klanten sterk gewaardeerd worden.

 Tips

vertrouwen-kl.jpgMeer aandacht voor “vertrouwen”

Er wordt veel gesproken over de kracht van vertrouwen en iedereen is er wel van overtuigd dat het belangrijk is. Maar hoe moet het nu verder? Hoe kunnen we sturen op een cultuur met meer aandacht voor vertrouwen?

De ideale cultuur is een organisatiecultuur die leidt naar de gewenste resultaten en waar “professionalisme” de rode draad is. Als we deze redenering volgen, zal het ontwikkelen van professionalisme ook het vertrouwen in de organisatie verankeren.

3 tips om de waarde “professionalisme” te integreren in je organisatiecultuur:

1. Begin met uzelf.
Het gaat hier niet over het leiden van anderen, maar over het leiden van jezelf. Geloofwaardigheid en vertrouwenswaardigheid hebben alles te maken met voorbeeldfunctie en “walk your talk”.

2. Maak gebruik van de natuurlijke hefboom.
Het werkt motiverend om professional te worden en het te zijn. Bijna iedereen wil goed zijn in een job en erkend worden als een professional.

3. Volhard
Werk bewust en consistent aan de fierheid over de prestaties en de hoge professionele standaarden van de organisatie. Communiceer hierover uitvoerig en laat mensen delen in het succes en de waardering hierover. 

 Zenit Nieuws

Werken aan attractieve cultuur met méér betrokkenheid, motivatie en productiviteit?

Zet nu de eerste stap!

growth_def.jpg

  • Je bent al met organisatieontwikkeling gestart, maar hebt twijfels over de huidige aanpak?
  • Je vraagt je af hoe je een betrouwbare nulmeting van de huidige cultuur kan uitvoeren?
  • Je wilt binnenkort beginnen met een project met verandering van de organisatiecultuur en bent op zoek naar tips en advies om het beste actieplan te kunnen opmaken?

Als antwoord op een van de vragen bieden, we je een vrijblijvend een gesprek aan van 1,5 uur met een Zenit Consultant.

  • Na dit gesprek heb je een duidelijk beeld van welke stappen je mogelijk kan ondernemen.
  • Na dit gesprek heb je een soort audit van je huidige aanpak en opties voor het vervolg.

Meer informatie

ZENIT nv
Dolfijnstraat 8
B-2018 Antwerp
T: ++32 (0)3 236 88 66
F: ++32 (0)3 236 67 86
E: info@zenit.be
This message was intended for '%%emailaddress%%' You have received this message because you are subscribed to our mailinglist

Unsubscribe
Gegevens wijzigen