Having trouble reading this email? View it in your browser.
Meer over ons   |    Waarom   |    Onze Oplossingen   |    Leerplatform   |    Resultaten

Zenit Impact September 2011


 Het Nieuwe Werken: betere productiviteit?

Het Nieuwe Werken (HNW) betekent dat de medewerkers de mogelijkheid hebben om te werken op andere plekken dan op het kantoor (thuis, onderweg...). green_office[1].jpg

Hierbij wordt gebruik gemaakt van mobiele technologie: laptop, smartfone, GPRS (hele dag online snel en veel informatie uitwisselen), Web 2.0 (nieuwe technieken met interactieve web applicaties) ...

HNW werken is hip en trendy en iedereen heeft er de mond van vol. Medewerkers hebben meer vrijheid om hun werk te organiseren en hun tijd in te delen, bedrijven besparen op kantoorkosten en ook de overheid is enthousiast, want het zou wel eens een ideale manier kunnen zijn om de files drastisch te beperken. Een studie van de Rotterdamse School of Management komt tot de vaststelling dat medewerkers meer tevredenheid ervaren, een betere balans tussen werk en privé en hogere productiviteit.

Grote bedrijven en de overheidsorganisaties lopen voorop en hebben al heel wat ervaring opgebouwd. Middelgrote en kleine bedrijven aarzelen nog wat en wachten af.

Zal dit dé trend van de toekomst worden en moeten we volop beginnen te investeren en experimenteren met vormen van HNW, of moeten we gewoon even wachten tot de hype overgewaaid is en er zich een nieuw wondermiddel aandient?

Deze nieuwsbrief wilt u informeren en inspireren om eventueel de eerste stappen te kunnen nemen, of om gewoon te beslissen alles bij het oude te laten. It’s up to you !

 5 x waarom Het Nieuwe Werken niet werkt

Ondanks het feit dat HNW in Nederland razend populair is, publiceerde MT (Management Team) enkele maanden geleden een coverartikel met scherpe kritiek. De resultaten van verschillende studies werden ook gerelativeerd, want ze blijken gefinancierd door “belanghebbenden” (bedrijven, die software, hardware of diensten leveren om HNW mogelijk te maken).

Anderzijds is het zo dat medewerkers Het Nieuwe Werken meer en meer vragen. Een organisatie die HNW niet toestaat en niet minstens open staat om (bescheiden) initiatieven te organiseren, verliest dus zijn aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt.

In ieder geval: wie HNW wil invoeren, zal de bezwaren serieus moeten nemen. Lees deze 5 kritische bedenkingen vooraleer u enthousiast start met nieuwe projecten.

1. Het nieuwe werken is niet zo efficiënt.
Volgens een onderzoek van de universiteit van Nijmegen hebben mensen die regelmatig thuis-of telewerken zelfs een groter risico op burn-out. Zij werken meer geïsoleerd en vaak ook ’s avonds. Ze hebben meer kans om moeilijkheden te hebben met hun tijdsbeheer en hun gezin en sociale activiteiten lijden meer onder hun werk.

2. De communicatie verbetert niet.
De nieuwe werker mailt, sms’t, twittert, chat en skypet er op los, maar het contact met de collega’s wordt er niet beter op. Voor 63% van de medewerkers is het missen van collega’s, een reden om niet thuis te werken.

3. Virtueel samenwerken is niet ideaal.
Software maakt het mensen mogelijk om op afstand samen te werken, maar studies naar het functioneren van virtuele teams komen met zorgwekkende resultaten. Coördinatie is lastiger, onderlinge affiniteit tussen teamleden kleiner en wederzijds vertrouwen wordt moeilijker opgebouwd.

4. Meer productiviteit is niet zeker.
Onderzoeken naar de verschillen in productiviteit als gevolg van HNW, laten wisselende resultaten zien. Een betere productiviteit is dus niet aantoonbaar. Over de invloed van creativiteit en innovatie is niets bekend. Sommigen zullen betere ideeën krijgen in hun kamertje thuis, anderen zullen meer geïnspireerd worden door gesprekken bij de koffiemachine met andere collega’s.

5. Is het zo prettig en motiverend?
Urenlang in de file staan is geen goede start en al zeker geen ontspannen einde van een werkdag. Op kantoor kunnen ongewenste storingen de overhand nemen en de stress behoorlijk stijgen door allerlei omstandigheden. Maar is het thuis allemaal koek en ei? Voor velen is thuis werken ook ongezellig... en alleen. Mensen missen vaak de dynamiek en het sociale gebeuren van een werkomgeving. En vaak er zijn ook ongewenste storingen (buren, telefoons, postbode enz...), die het gewenste werkritme verstoren.

 Boekbespreking - Met gratis E-boek

nieuwe werken cover i.jpg 

 Bijl, Dik. “Aan de slag Met Het Nieuwe Werken”. Zeewolde: PAR CC, 2009

 Dit boek is gepubliceerd als gratis PDF en als hardcover boek.

 Via deze link kan je het boek downloaden.

 

De 5 fasen voor het invoeren van Het Nieuwe Werken :

 1. Fase 1: het overtuigen van het “hoofd”.
 Breng in kaart waar je organisatie nu staat en wat je ambieert. Zorg voor een goed verhaal: wat levert het op en waarom is het voor jouw organisatie essentieel? Overtuig het topmanagement en zorg dat je een eerste budget bekomt.

2. Fase 2: breed draagvlak
Wat betekent HNW voor ons? Dit moet uitgewerkt worden en zoveel mogelijk mensen moeten hierbij betrokken worden. Uiteindelijk moet dit leiden tot een “go” voor een vervolgtraject. Er moet een programmadirecteur aangesteld worden die het project leidt en een toonaangevende manager moet als sponsor optreden.

3. Fase 3: ontwerp en realisatie
Het nieuwe werkconcept en de werkomgevingen worden nu concreet uitgewerkt en ontwikkeld.

4. Fase 4: invoering
Meestal wordt er begonnen met een “proeftuin”, daarin kan je de ontworpen en gerealiseerde werkomgevingen uittesten. Dit dient ook als show case om het draagvlak binnen de organisatie verder uit te bouwen.

5. Fase 5: scherp houden
Een continu proces waarbij de vinger aan de pols wordt gehouden en ook gewerkt wordt aan nieuwe ontwikkelingen. Hierbij is zeer belangrijk te  blijven meten, zodat de concrete resultaten van HNW zichtbaar zijn voor iedereen.

 Een discussie over Het Nieuwe Werken

nieuwe werken - king.jpgWat is uw persoonlijke tip om de samenwerking in een team te verbeteren? Deze vraag werd in 2010 aan de bezoekers van de Ondernemerscongressen gesteld. Dat leverde honderden tips op en per congres werd de beste tip geselecteerd en uit die beste tips werd uiteindelijk de winnaar gekozen. Michel Melissen van M3 Interieur uit Zaandam werd de winnaar met de volgende tip:

“De totale kwaliteit van het leven gaat omhoog, terwijl de kwaliteit van het leven op het werk veelal achterblijft. Breng deze meer in balans”.

De winnaar is ook actief op het domein van HNW en er werd een discussie georganiseerd, onder leiding van Marcel Van der Avert, bij King Business Software in Capelle aan den IJssel.

Lees het verslag van deze discussie

 ZENIT behaalt voor de vierde keer het Q*FOR Label

logo-qfor-150px.jpgEind 1995 heeft de Europese Commissie in het kader van het Leonardo da Vinci programma de kwaliteitsaudit volgens de CEDEO-methode goedgekeurd. Dit is de basis van de auditmethode Q*For.

Volgende kwaliteitseisen worden gesteld:
• Gemiddeld 80% van de klanten dienen zich uit te spreken in termen van 'tevreden' tot 'zeer tevreden' op de verschillende items die tijdens het klanttevredenheidsonderzoek aan de orde komen.
• Voldoen aan normen rondom continuïteit en bedrijfsgerichtheid.
• Aantoonbaar professioneel opereren.

Zenit heeft in 2002 het Q*For label behaald. Het certificaat werd hernieuwd in 2005, 2008. Naar aanleiding van een recente audit werd het label in 2011 voor de vierde keer toegekend en dit voor zowel de trainings-, als de consultancyactiviteiten.

Op basis van dit onafhankelijk klantentevredenheidsonderzoek werd er een gewogen gemiddeld tevredenheidsniveau van 4,54/5 behaalt voor de trainingsactiviteiten. Deze score is een gemiddelde waarde van “algemene indruk” en de gemiddelde waarde van alle scores betreffende de 9 deelgebieden (voortraject, uitvoering, projectmanagement, rapportering & tools, consultants, na traject, relatiemanagement, administratie & logistiek en prijs-kwaliteitverhouding).

Voor de consultancy activiteiten bedraagt het gewogen gemiddeld tevredenheidsniveau 4,49/5.

Naar aanleiding van deze fantastische resultaten wilt het Zenit Team alle klanten van harte bedanken voor het vertrouwen en de aangename samenwerking.

 Zenit Nieuws

ondernemerscongres.png“Boost je team” op het Ondernemerscongres Nederland
Het ondernemerscongres in Nederland is een uniek initiatief. In de editie van 2010 hebben meer dan 11.000 ondernemers het congres bijgewoond op één van de 8 locaties. Marcel Van der Avert heeft toen een Master Class verzorgd over Sturen op Resultaten.

Ook dit jaar werd Marcel geselecteerd om een workshop te geven op de verschillende congressen in Nederland. Dit jaar is het thema “Boost je team”.

In het najaar wordt het Ondernemerscongres georganiseerd op 22 september te Utrecht, op 5 & 6 oktober te Groningen, op 25 & 26 oktober te Amsterdam en op 10 november te Eindhoven.

Indien u wilt deelnemen aan deze workshop en ook het volledige congres van een dag wilt bijwonen (met boeiende plenaire sessies en een ruime keuze uit verschillende workshops), kunnen wij voor onze klanten en relaties zorgen voor een vrijkaart. Misschien is het ook interessant voor uw Nederlandse collega’s.

Het aantal vrijkaarten is echter beperkt…

Lees meer…

Vrijkaart

ZENIT nv
Dolfijnstraat 8
B-2018 Antwerp
T: ++32 (0)3 236 88 66
F: ++32 (0)3 236 67 86
E: info@zenit.be
This message was intended for '%%emailaddress%%' You have received this message because you are subscribed to our mailinglist

Unsubscribe
Gegevens wijzigen