Having trouble reading this email? View it in your browser.
Meer over ons   |    Waarom   |    Onze Oplossingen   |    Leerplatform   |    Resultaten

Zenit Impact Mei 2011


 Behalen competente leiders betere resultaten?

Het antwoord op deze vraag is: soms wel en soms niet.

Hiermee is het naar mijn gevoel duidelijk dat een perfecte match met de ideale competentiecocktail van kennis, vaardigheden en attitudes, geen waterdichte garanties bieden voor het behalen van de gewenste resultaten.

We kunnen ons dus kritisch de vraag stellen, of de mate van competentie van een leidinggevende wel de bepalende factor is? Wil dit daarom zeggen dat het geen zin heeft om de competenties van leiders te verbeteren? Uiteraard niet, maar de rechtstreekse correlatie met de harde resultaten is niet evident én vanzelfsprekend.

Beschikken over de nodige competenties voor de job als leidinggevende is het vertrekpunt van een kronkelig en onzeker parcours, maar garandeert geen succesvolle aankomst met applaus aan de eindstreep. Dit is een zeer belangrijke conclusie op het niveau van leiderschapsontwikkeling.

5 tips over leiderschapsontwikkeling in uw organisatie
(op basis van onze ervaringen bij de begeleiding van tientallen praktijkcases):

 1. Het ultieme doel van leiderschapsontwikkeling is het behalen van de gewenste resultaten. Alle inspanningen moeten daarop gericht zijn en niet op de tussenstappen.
 2. Alle neuzen moeten in dezelfde richting wijzen. De beste strategie voor verwarring en energieverlies: een aantal leidinggevenden extern een middellange opleiding laten volgen, topmensen naar een prestigieuze instelling sturen, bepaalde groepen aan hun lot overlaten en anderen een tweedaagse opleiding intern laten volgen. 
 3. Maak in functie van je strategische prioriteiten, een duidelijk beeld op van de gewenste leiderschapstijl in je organisatie. Wat zijn de duidelijke verwachtingen? Welke meetbare output verwacht je? 
 4. In functie van deze leiderschapsstijl kan er een leertraject ontwikkeld worden en dit in cascade voor iedereen. Topmanagers worden betrokken, maar ook de teamleiders met de laagste ranking nemen actief deel. Het is essentieel dat hierbij de organisatiecultuur bewust gestuurd wordt.
 5. Een leertraject is geen”training” of “cursus”. Wees innovatief en trek alle registers open en zorg voor een resultaatgerichte mix van mentoring, peer learning, coach-de-coach, blended learning, meetinstrumenten, creatieve workshops, dialoogsessies met medewerkers enzovoort.

Meer informatie over een innovatieve en creatieve aanpak van leiderschapsontwikkeling?

 

 Boekbespreking

book cover.jpg“The New Leader’s 100-Day Action Plan”
How to Take Charge, Build Your Team and Get Immediate Results
George Bradt, Jayme Check and Jorge Pedraza, 2011

Een nieuwe leidinggevende rol moeten vervullen is een belangrijke uitdaging. Zowel voor iemand die voor eerste keer teamleider of managers wordt, als voor diegenen die een volgende stap nemen in hun loopbaan. 50% van de ‘nieuwe’ leiders falen in de eerste 18 maanden en meestal te wijten aan fouten gemaakt in hun eerste 100 dagen.

De drie experts G. Bradt, J. Check en J. Pedraza, geven in dit nieuwe boek praktische richtlijnen om de transitie naar een nieuwe leidinggevende rol succesvol te kunnen vervullen en de gewenste resultaten te behalen. Hierbij is leiderschap een omgeving creëren waar het team buitengewone resultaten behaalt én er veel plezier aan beleeft.

Leiderschap gaat niet over jezelf, maar over diegenen die je leidt. Het belangrijkste is wat zij horen, voelen en geloven en hoe ze als team samenwerken.

10 Tips om de beste resultaten te behalen met een nieuw team

 1. Creëer je nieuwe leiderschapsrol: begrijp en ken je eigen leiderschapskwaliteiten, capaciteiten en limieten.
 2. Breng in kaart en vermijd de meest voorkomende valkuilen: gebrek aan een klare, precieze en winnende strategie, niet gealigneerde verwachtingen, middelen of stakeholders, het niet opvangen van informatie over de 5 C’s (customers, collaborators, capabilities, competitors, conditions) en niet in staat resultaten neer te zetten.
 3. Neem de leiding in handen over je eigen start. Dit start al vanaf het ogenblik dat je aanmerking komt voor de nieuwe leiderschapsfunctie.
 4. Beslis hoe om te gaan met de nieuwe cultuur. Cultuur wordt hier omschreven als: zijn (hoe de mensen zijn, met hun vooroordelen, veronderstellingen, intenties), doen (gedragsnormen) en zeggen (missie, verhalen)
 5. Neem de leiding vanaf Dag 1: maak een krachtige eerste indruk.
 6. Leg een sterk planvast voor Dag 30.Dit plan bestaat uit: missie, visie, objectieven, strategie en waarden. 
 7. Ontwikkel sleutelmijlpalen op het vlak van team performantie voor Dag 45.
 8. Over-investeer in ‘quick wins’ om het vertrouwen te versterken voor Dag 60.
 9. Veranker bij medewerkers de juiste rollen met de juiste ondersteuning voor Dag 70.
 10. Ontwikkel medewerkers, plannen en processen om resultaten te behalen in veranderende omstandigheden na Dag 100.

Lees meer…

 Research

stress.jpgMet minder mensen meer werk uitvoeren?

Het is een algemene tendens: meer en meer organisaties doen met minder mensen dezelfde hoeveelheid werk. Uiteraard is dit kostenbesparend op korte termijn, maar de vraag is of dit écht wel zo besparend is?
Bruce MacDonald, Programme Director of the Programme for Management Development (PMD) aan de University of Cape Town’s Graduate School of Business, argumenteert dat dit leidt tot niet alleen een ontevredenheid bij medewerkers, maar ook een dalende productiviteit als neveneffect heeft.

Volgens de American Society for Training and Development (ASTD), is het een wereldwijde tendens dat in de afgelopen twee jaar het aantal mensen werkzaam als mid-level management opmerkelijk verkleind is, terwijl hun verantwoordelijkheidsgebied vergroot is. Een recent ASTD onderzoek bij 2000 managers uit het middenkader toont aan dat slechts 11% van hen vindt goed voorbereid te zijn om de nieuwe verantwoordelijkheden aan te kunnen en hun teams te leiden.

Met minder mensen hetzelfde werk laten uitvoeren is anderzijds een wereldwijd gegeven en gezien de concurrentiële positie, blijkbaar onvermijdelijk. Meer verantwoordelijkheid en teams met minder mankracht, betekent ook dat teamleiders uit het middenkader begeleid moeten worden in deze transitie en dat ze ondersteuning nodig hebben bij het opvolgen en coachen van hun medewerkers.

Botweg medewerkers niet vervangen of overplaatsen zal geen kostenbesparing zijn. Integendeel, het zal aanleiding geven tot demotivatie en dalende productiviteit. Het middenkader zal dan een gevarenzone worden, want het zijn zij die het iedere dag moeten waarmaken en uiteindelijk zelf niet meer geloven in de veranderingen.

 Tips

High Performance & Organisatiecultuur

Organisaties met buitengewone resultaten gaan bewust om met hun organisatiecultuur. Zij hebben een duidelijk beeld van de gewenste cultuur en werken er dagelijks aan. Denk aan de beruchte quote van Peter Drucker: “Culture eats strategy for breakfast“.

De internationale management expert Rick Torben, formuleerde tien tips om een high performance cultuur te creëren. Niet allemaal baanbrekend of super origineel, maar toch interessant en waardevol. Kies er één uit die voor je eigen organisatie iets kan betekenen.

 1. Omschrijf een duidelijk beeld van hoe de ideale cultuur er moet uitzien.
 2. Werk met “stretch targets”. Hoe meer je op een positieve en realistische manier verwacht van mensen, hoe beter de resultaten zullen zijn.
 3. Zorg ervoor dat iedereen verbonden blijft met de “big picture”.
 4. Ontwikkel een “ownership” mentaliteit: empower mensen, geef ze vrijheid om zelf beslissingen te nemen. Laat ze denken als een “eigenaar”.
 5. Verbeter performantie door transparantie: laat medewerkers de financiële kengetallen zien en help hen bij het interpreteren ervan.
 6. Werk actief aan het engagement van medewerkers. Geëngageerde medewerkers hebben meer commitment en zijn loyaal aan de organisatie.
 7. Gebruik “storytelling”: een krachtig instrument bij veranderingsprocessen. Leiders moeten in staat zijn om inspirerende verhalen te vertellen aan hun medewerkers.
 8. Interne communicatie moet hoog op de agenda staan.
 9. Iedereen moet ervaren wat “winnen” en successen boeken betekent en zoveel mogelijk mensen moeten ervoor gewaardeerd worden.
 10. Neem de tijd om successen te vieren.
 Een innovatieve & resultaatgerichte leiderschapsontwikkeling? Zet nu de eerste stap!

leadership penguin step.jpg

 • Je bent al met leiderschapsontwikkeling in je organisatie gestart, maar hebt twijfels over de huidige aanpak of hoe het verder moet? 
 • Er is een traject begonnen, maar je zoekt inspiratie voor de volgende fase?
 • Je wilt binnenkort beginnen met een project en bent op zoek naar tips en advies om het beste actieplan te kunnen opmaken?

Als antwoord op een van de vragen bieden, we je een vrijblijvend een gesprek aan van 1,5 uur met een Zenit Consultant.

 • Na dit gesprek heb je een duidelijk beeld van welke stappen je mogelijk kan ondernemen.
 • Na dit gesprek heb je een soort audit van je huidige aanpak en opties voor het vervolg.

Meer informatie

 Zenit Nieuws

ondernemerscongres.png“Boost je team” op het Ondernemerscongres Nederland
Het ondernemerscongres in Nederland is een uniek initiatief. In de editie van 2010 hebben meer dan 11.000 ondernemers het congres bijgewoond op één van de 8 locaties. Marcel Van der Avert heeft toen een Master Class verzorgd over Sturen op Resultaten.

Ook dit jaar werd Marcel geselecteerd om een workshop te geven op de verschillende congressen in Nederland. Dit jaar is het thema “Boost je team”.

In het voorjaar wordt het Ondernemerscongres georganiseerd op 25 mei in Arnhem-Nijmegen, 16 juni in Breda en op 21 juni in Rotterdam

Indien u wilt deelnemen aan deze workshop en ook het volledige congres van een dag wilt bijwonen (met boeiende plenaire sessies en een ruime keuze uit verschillende workshops), kunnen wij voor onze klanten en relaties zorgen voor een vrijkaart. Misschien is het ook interessant voor uw Nederlandse collega’s.

Het aantal vrijkaarten is echter beperkt…

Lees meer…

Vrijkaart

ZENIT nv
Dolfijnstraat 8
B-2018 Antwerp
T: ++32 (0)3 236 88 66
F: ++32 (0)3 236 67 86
E: info@zenit.be
This message was intended for '%%emailaddress%%' You have received this message because you are subscribed to our mailinglist

Unsubscribe
Gegevens wijzigen