Having trouble reading this email? View it in your browser.
Meer over ons   |    Waarom   |    Onze Oplossingen   |    Leerplatform   |    Resultaten

Zenit Impact Maart 2011


 Zijn uw waarden papieren tijgers?

waarden.jpg

Werken met waarden zit al jaren in de lift; het is een trendy gegeven.

Meestal is het de top-directie die deze oefening doorloopt en een set van waarden bepaalt. Daarna worden deze waarden gecommuniceerd naar alle medewerkers. Bij vele bedrijven of overheidsorganisaties worden dikwijls alle registers opengetrokken: professionele posters, kaartjes, brochures, videoboodschappen en allerlei reminders worden vakkundig verspreid in de organisatie. Daarna komt de machine van de formele interne communicatie op gang: grote meetings, ontbijtsessies, vergaderingen enzovoort.

In dit ideale scenario, want er zijn er ook die zich beperken tot slechts enkele bescheiden stappen, worden er dus kosten noch moeite gespaard om de boodschap uit te dragen. Groot is de teleurstelling als daarna blijkt dat de doorsnee medewerker helemaal niet in staat is om de waarden te herhalen, laat staan te vertellen wat ze concreet betekenen. Waarden zijn papieren tijgers geworden…

Op basis van onze ervaringen met tientallen waardenprojecten de afgelopen tien jaar, graag enkele tips:

 1. Waarden zijn een strategisch gegeven en moeten in functie van missie en strategische doelstellingen geformuleerd worden.
 2. Het bepalen van de waarden is een zaak van het top-management en geen oefening in democratie. 
 3. De voorbeeldfunctie van het management is belangrijk: zij moeten als eerste de waarden toelichten aan hun directe medewerkers en duidelijke verwachtingen formulieren.
 4. Alle leidinggevenden én medewerkers moeten betrokken worden in het vertalen van de waarden naar concrete gedragskenmerken.
 5. Werken met waarden is geen “project”, maar een cultuurkenmerk. Bij alle aspecten moeten de waarden geïntegreerd zijn:aanwerving van nieuwe medewerkers, interne promotie, commerciële communicatie…

 Meer info over een waardegedreven organisatie?

 Boekbespreking

the-truth-about-leadership cover.jpgThe Truth about Leadership
The No-Fads, Heart-of-the-Matter Facts You Need to Know.
James M. Kouzes and Barry Z. Posner, 2010.

De auteurs baseren zich op 30 jaar research – meer dan 1 miljoen antwoorden van leiders over de hele wereld – om 10 fundamentele waarheden over leiderschap te bepalen. Deze zijn nog steeds en ongeacht de situatie van toepassing.

Deze tien waarheden over leiderschap zijn:

 1. Jij maakt het verschil: geloof in jezelf en geloven dat jij als leider een positieve impact kan hebben op anderen is fundamenteel. 
 2. Geloofwaardigheid: wanneer anderen niet in jou geloven volgen ze je niet.
 3. Waarden drijven engagement: men moet weten waarvoor jij staat en waarin je gelooft. Jij moet de waarden van de anderen kennen om deze in lijn te kunnen brengen met de organisatiewaarden.
 4. Focus op de toekomst: een beeld van een inspirerende toekomst opbouwen en overbrengen.
 5. Je kan het niet alleen: leiderschap is een teamsport; de leider is bezig met wat het beste is voor anderen, niet met wat het best is voor hem.
 6. Vertrouwen: dit houdt individuen en groepen samen. Het niveau van vertrouwen bepaalt de invloed die je hebt. Je moet eerst vertrouwen verdienen voordat men je het vertrouwen schenkt.
 7. Uitdagingen zijn de vuurproef: realisaties vinden pas plaats als de status quo doorbroken wordt.
 8. Je leidt door het voorbeeld (of je leidt niet): beloften nakomen en een rolmodel zijn van waarden en afspraken.
 9. De beste leiders zijn de beste leerlingen.
 10. Leiderschap is een zaak van je hart: anderen zich belangrijk laten voelen en appreciatie tonen. Leiders zijn met hun hart verbonden met de organisatie.

Lees meer …

 Research

De kostprijs van limiterende waarden

Er is heel wat onderzoek gedaan naar de return on investment van een waardengedreven organisatiecultuur. Een cultuur uitbouwen op basis van waarden verhoogt de motivatie, betrokkenheid en engagement van medewerkers. Een aantal internationale studies bevestigen de correlatie met financiële performantie. Met andere woorden: de winst van waarden is concreet!

We kunnen ons ook de tegenovergestelde vraag stellen: wat is de kostprijs van een organisatiecultuur waar mensen zicht niet goed in hun vel voelen, gedemotiveerd zijn en bijgevolg uitdrukkelijk niet het beste van zich zelf geven?

Er bestaat ook zo iets als “negatieve” waarden. Dit zijn waarden die limiterend zijn voor de groei van een organisatie en waardoor medewerkers zich slecht voelen . Phil Clothier (UK) van het Barret Values Centre, heeft nu berekend wat de kostprijs is van zulke waarden. Men heeft uitgerekend wat  de onderneming verliest aan winst en productiviteit, als bepaalde limiterende waarden aanwezig zijn en herkend worden door het merendeel van de medewerkers.

De belangrijkste limiterende waarden uit het onderzoek zijn:

 1. Bureaucratie
 2. Hiërarchie
 3. Kortetermijn focus
 4. Informatie achterhouden
 5. Interne competitie

In het onderzoek is er een case uitgewerkt van een specifiek bedrijf  met een omzet van 48 miljoen $. De kost van de limiterende waarden werd berekend op 3,6 miljoen $!

Als één of meerdere van deze waarden in uw organisatie leven, is dit dus een groot potentieel gevaar voor de “gezondheid” van uw organisatie. En zoals bij alle gezondheidsproblemen is de kostprijs niet altijd eenvoudig in cijfers te vatten, maar zijn de effecten onmiskenbaar aanwezig.

Misschien tijd voor een proactieve check up?

 Tips

De kracht van persoonlijke waarden

Hoe goed is je zelfkennis? Heb je een helder beeld over wat belangrijk is voor je leven en wat minder of niet belangrijk is? Met andere woorden: heb je een lijst van persoonlijke waarden met een hiërarchie?

Voor een leidinggevende is dit essentieel. Hoe beter je weet wie je bent en wat belangrijk voor je is, welke waarden je nastreeft,  hoe beter je ook goede beslissingen kunt nemen in een complexe en tegenstrijdige organisatieomgeving.

Men kan maar gemotiveerd en betrokken zijn in een organisatie als je taken en activiteiten passen in je persoonlijke prioriteiten.

Tip: maak een lijst van 10 persoonlijke waarden en laat je medewerkers ook zo een lijst opstellen. Bespreek deze waardenlijsten met elkaar. Het zal het wederzijds begrip én de samenwerking opmerkelijk verbeteren.

 

Communiceren en Leiderschap

Zowel in de literatuur als bij operationele managers, bestaat er eensgezindheid: in praktijk is effectief leiderschap het beïnvloeden van medewerkers.

Op beslissende momenten zit men immers tegenover een medewerker en moet men in staat zijn hem/haar te overtuigen om daadwerkelijk het gedrag te veranderen (op tijd komen, veiligheidsvoorschriften volgen…). Soms is het nog moeilijker en is het de bedoeling een attitude te veranderen (positieve instelling, meer proactief werken …).

Een authentieke open dialoog opbouwen is hierbij essentieel. Overweldigende communicatie-power (het “verkopen” van de boodschap), heeft doorgaans een omgekeerd effect.

Hoewel er veel de nadruk gelegd wordt op de kwaliteit van de communicatie voor leiders, zijn de klachten van vele medewerkers op een ander niveau. Veel mensen klagen en zijn geïrriteerd over de frequentie van de gesprekken. De baas heeft meestal weinig tijd en er is gewoon geen tijd voor een degelijk gesprek. Wat is men immers vooruit met een zeer getalenteerde communicatieve manager, als er gewoon geen tijd is?

Lees de 10 tips voor effectieve communicatie …

 Een waardengedreven cultuur ontwikkelen? Zet nu de eerste stap!
 • growth_def.jpgJe bent al met waarden in je organisatie gestart, maar hebt twijfels over de huidige aanpak? 
 • Er is een waardenproject begonnen, maar je zoekt inspiratie voor de volgende fase?
 • Je wilt binnenkort beginnen met een project en bent op zoek naar tips en advies om het beste actieplan te kunnen opmaken?

Als antwoord op een van de vragen bieden, we je een vrijblijvend een gesprek aan van 1,5 uur met een Zenit Consultant.

 • Na dit gesprek heb je een duidelijk beeld van welke stappen je mogelijk kan ondernemen.
 • Na dit gesprek heb je een soort audit van je huidige aanpak en opties voor het vervolg.

Meer informatie ...

ZENIT nv
Dolfijnstraat 8
B-2018 Antwerp
T: ++32 (0)3 236 88 66
F: ++32 (0)3 236 67 86
E: info@zenit.be
This message was intended for '%%emailaddress%%' You have received this message because you are subscribed to our mailinglist

Unsubscribe
Gegevens wijzigen