Having trouble reading this email? View it in your browser.
Meer over ons   |    Waarom   |    Onze Oplossingen   |    Leerplatform   |    Resultaten

Zenit Impact Februari 2011


 Respect en eerlijkheid in organisaties ...

respect w-z.bmpOnlangs hebben we de waarden- en cultuuronderzoeken, die we hebben uitgevoerd in België en Nederland de afgelopen 10 jaar, geanalyseerd en zijn tot een interessante vaststelling gekomen. Blijkt dat bij duizenden leiders en medewerkers uit bedrijven en non-profitorganisaties,  de waarden “respect” en “eerlijkheid” zeer hoog scoorden. Bij het samenvoegen van alle gegevens waren ze zelfs de twee meest belangrijke persoonlijke waarden.

Als we kort door de bocht gaan kunnen we stellen dat het voor de motivatie, betrokkenheid en engagement van medewerkers essentieel is dat er in teams veel belang gehecht wordt aan eerlijkheid en respect. Als mensen het gevoel hebben dat ze niet met respect behandeld worden in een samenwerking of dat dat eerlijkheid niet hoog op de prioriteitenlijst staat van een organisatie, zullen we hen “verliezen”. Ze zullen afhaken en zich niet meer kunnen identificeren met de organisatie. Niet alleen zullen talentvolle mensen het bedrijf verlaten, maar ook de resultaten en de productiviteit zullen opmerkelijk dalen.

Als leidinggevende betekent dit dat voorbeeldgedrag qua respect en eerlijkheid zeer belangrijk is. Hierdoor ontstaat een viraal effect doorheen de organisatie, waardoor het duidelijk wordt dat er veel aandacht aan besteed wordt. En waar veel aandacht aan besteed wordt, zal ook groeien…

Hoe is de situatie in uw organisatie?  Ook hier is de onliner “weten is meten” de richtlijn. Maak een objectief portret van uw organisatiecultuur en zorg voor een actieplan.

Meer info over het meten van uw organisatiecultuur…

 Boekbespreking

multipliers.jpgMultipliers
How the Best Leaders Make Everyone Smarter.
Liz Wiseman with Greg McKeown. 2011

Na een meeting met een bepaald soort leiders, verlaat je de vergadering met het gevoel dat zij de slimste persoon ter wereld zijn. Er zijn echter ook leiders, waar je na een gesprek buiten komt met het gevoel dat jij de slimste persoon bent. Welke soort leider zal het beste resultaat met zijn team realiseren?

Gebaseerd op een onderzoek bij 150 leiders, kiezen auteurs Wiseman en McKeown, resoluut voor de leider die zij de “Vermenigvuldiger” noemen. Zij gebruiken hun eigen intelligentie om de capaciteiten en ideeën van anderen te versterken. Zij inspireren hun medewerkers om resultaten neer te zetten die die de verwachtingen overstijgen. Iedereen rondom hen wordt slimmer, gevatter, en bekwamer. Zij spelen in op ieders unieke intelligentie en creëren een sfeer van innovatie, productiviteit en collectieve intelligentie.

Op basis van hun onderzoek komen zij tot vijf kenmerken van dit soort performante leiders. Deze “disciplines” kunnen aangeleerd worden:

- Magneet voor talent: talent aantrekken en optimaliseren.
- Bevrijder: Creëren ruimte en eisen het beste van hun medewerkers.
- Uitdager: breidt uitdagingen uit en zorgt ervoor dat medewerkers geloven dat het realiseren mogelijk is
- Debat initieerder: moedigen het debat aan en sturen naar krachtige beslissingen.
- Investeerder: geeft eigenaarschap aan medewerkers en zorgt voor de nodige middelen.

Lees meer…

 Het verbeteren van de resultaten in 2011?

Zet nu de eerste stap!

 10 indexen.jpg

Het jaar gestart met goede voornemens?

Misschien staan” méér omzet, winst, klantentevredenheid, productiviteit, betrokkenheid, engagement…” op je to do lijst van het nieuwe jaar.

We hebben een speciaal vijf stappen coaching pakket samengesteld, dat als doel heeft uw teamresultaten te verbeteren.

Wat mag u verwachten?

  • Stap 1: Het boek “Resultaten! Hoe betere samenwerking leidt tot meer productiviteit, betrokkenheid en winst” van Marcel Van der Avert, wordt u opgestuurd en u leest het boek. U formuleert een duidelijke (harde) doelstelling voor uw team (omzet, winst, klantentevredenheid, productiviteit, kostenbesparing enzovoort).
  • Stap 2: Per mail krijgt u ondersteuning hierbij.
  • Stap 3: Het meetinstrument Resultaten! voor uw team: uzelf en uw teamleden (diegenen die rechtstreeks aan u rapporteren), vullen online een vragenlijst in. Dit leidt tot een uitvoerig rapport met concrete aanbevelingen om de manier van samenwerken en communiceren te veranderen in functie van de gewenste teamdoelstellingen.
    Meer info
  • Stap 4:  In een persoonlijke coaching van 2 uur zullen wij de resultaten van dit rapport met  u bespreken en tips geven over het opstellen van uw actieplan . Een actieplan dat uw teamresultaten meetbaar verbetert. Deze krachtige resultaatgerichte sessie kan bij u op het kantoor of bij ons in Antwerpen gebeuren.
  • Stap 5: Via mail wordt u verder ondersteund bij het realiseren van uw actiepunten.

Totale investering: 490 euro (exclusief BTW). De verschillende stappen en hulpmiddelen van het coachingstraject zijn hierbij inbegrepen. Indien u verkiest om de coachingsessie op ons kantoor te laten plaatsvinden, is ook de espresso inbegrepen. Dit kennismakingsaanbod is geldig voor maximum één leidinggevende per organisatie.

Meer informatie?

 Research

Een internationaal onderzoek heeft bij 90.000 medewerkers in 18 landen de kritische factoren onderzocht die betrokkenheid en engagement bepalen.

De 10 belangrijkste drivers zijn wereldwijd:
1. Senior management écht geïnteresseerd in welzijn van de medewerkers.
2. Ontwikkeling van vaardigheden en capaciteiten (laatste jaar).
3. Reputatie op vlak van zin voor sociale verantwoordelijkheid.
4. Betrokkenheid in beslissingen (afdeling).
5. Snelheid oplossen problemen van de klanten.
6. Hoge persoonlijke standaarden.
7. Uitstekende carrière kansen.
8. Uitdagende taken die horizon verruimen.
9. Goede relaties met de directe manager.
10. Aanmoediging van innovatief denken.

 Tips

“Het speelt geen rol wat je zegt, het belangrijkste is wat mensen horen…”

Deze sterke uitspraak komt van Dr. Frank Luntz, die 10 regels heeft opgesteld voor effectieve communicatie.

1. Gebruik eenvoudige woorden.
2. Hoe korter de zin, hoe beter.
3. Wees consistent en herhaal je boodschap.
4. Geloofwaardigheid moet uit alle aspecten van je boodchap blijken.
5. Zorg voor vernieuwing in vorm en inhoud.
6. Inspiratie maakt het verschil. Je boodschap moet aansluiten bij wat mensen drijft en bezighoudt.
7. Gebruik zoveel mogelijk beelden.
8. Een statement met open vragen heeft heel veel impact.
9. Verklaar en verdedig het belang van een boodschap. Het “waarom” is essentieel.
10. Wees duidelijk over het soort actie dat je verlangt of wenst.

 Nieuws

Op donderdag 24 maart wordt er in Brussel een symposium georganiseerd  “Van e-learning tot bedrijfstheater. Vernieuwende leervormen in bedrijfsopleidingen”.

Marcel Van der Avert en Reginald Schaumans geven een sessie over innovatieve en resultaatgerichte leertrajecten. Peter Van den Eynde, CEO van Wijngaardnatie, geeft toelichting over verschillende leertrajecten die Zenit begeleidde voor managers en medewerkers. Niet alleen omzet en winstmarge, maar ook klanten- en medewerkerstevredenheid zijn hierdoor de afgelopen jaren opmerkelijk verbeterd.

Meer info over dit symposium

ZENIT nv
Dolfijnstraat 8
B-2018 Antwerp
T: ++32 (0)3 236 88 66
F: ++32 (0)3 236 67 86
E: info@zenit.be
This message was intended for '%%emailaddress%%' You have received this message because you are subscribed to our mailinglist

Unsubscribe
Gegevens wijzigen