Having trouble reading this email? View it in your browser.
Meer over ons   |    Waarom   |    Onze Oplossingen   |    Leerplatform   |    Resultaten

Zenit Impact Januari 2011


 Wat zullen we u wensen in 2011?

Onze mailboxen zijn overladen met boodschappen en wensen voor het nieuwe jaar. Gezondheid, succes, liefde, vriendshap, evenwicht ... het wordt ons allemaal gegund en uiteraard met een positieve intentie.

Namens het Zenit Team willen we het dit jaar eenvoudig houden.
We wensen u van harte méér GELUK in 2011.

Misschien zullen sommigen de wenkbrauwen fronsen bij deze oneliner uit een scheurkalander. Is dit niet wat te algemeen? Wat is geluk? Is het niet voor iedereen anders? Is het niet gevaarlijk om individueel geluk na te streven in een samenleving waar alles met elkaar verbonden is?

Leun achterover en laat deze nieuwsbrief u inspireren om meer geluk af te dwingen in 2011, zowel thuis als op de werkplek.

The world Book of Happiness

the world book of happiness.jpgAuteur Leo Bormans ontdekte dat er duizenden studies bestaan over optimisme en geluk. Uitgangspunt is dat als we precies weten wat ons gezond, gelukkig en succesvol maakt, we deze mechanismen optimaal kunnen inzetten voor ons eigen geluk en dat van de wereld die ons omringt.

Hij besloot om 100 topexperten uit 50 landen te vragen hun kennis die zij bezitten over geluk samen te vatten in maximaal 1000 woorden. Het moest gaan over op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde kennis en niet over spirituele of filosofische beschouwingen.

Het resultaat is een prachtig boek met een globale visie, dat niet alleen het individueel geluk heeft onderzocht, maar ook het welzijn van groepen, organisaties en landen.

Alle essentiële thema’s komen aan bod: jeugd, geld, gezondheid, succes, genetica, vrije wil, toeval, humor, pijn, verdriet, relaties, vrienden enzovoort.

Meer info ...

 Praktische inzichten en tips over GELUK

Geluk: 3 X F

Onderzoek naar geluk levert een duidelijke boodschap: geluk is een gegeven en neemt toe met de jaren als drie fundamentele voorwaarden zijn vervuld.

Deze drie voorwaarden:

  1. Fit? Blijf fit en verzorg jezelf. Chronische ziektes treffen meer dan 80% van de vijftigplussers met een eenzame en ongezonde levensstijl. Voor vijftigplussers die plezier beleven aan hun werk of actief een hobby beoefenen, bedraagt dit percentage 50%.
  2. Friends? Je maakt de meeste kans op “sociaal” geluk wanneer je minstens vier, maar maximaal twaalf hechte vriendschaps- of familierelaties hebt waarin volledig vertrouwen en betrouwbare hulp mogelijk zijn.
  3. Fun? Een toename van rijkdom (som van inkomen en bezittingen) verhoogt gedurende korte tijd het geluk, maar dat gevoel is niet blijvend. Mik op goede en duurzame vormen van geluk.

Bron: Prof. Ernst Gehemacher van de Club van Rome en BoaS (Wenen).

 

Welk soort werk maakt gelukkig?

Werk kan essentieel bijdragen tot geluk in die mate dat we beschikken over autonomie en verantwoordelijkheid.

Een job die betekenisvol is voor jezelf en de maatschappij en waarmee je jezelf kunt identificeren tijdens het werk, zal ook concreet bijdragen aan een geluksgevoel.

Het is ook belangrijk dat je kunt “genieten” van het resultaat van je inspanningen.

Bron: Prof. Eric Kirchler van de universiteit van Wenen.

 

Hebben we een invloed op ons geluk?

Studies bij eeneiige en twee-eiige tweelingen hebben uitgewezen dat elke persoon ter wereld komt met een aangeboren “vaste waarde van geluk”. 50% van ons gelukspotentieel wordt bepaald door dit aangeboren vaste punt.

Maar 10% van ons geluk is te wijten aan een verschil in levensomstandigheden (rijk of arm, gezond of ziek, gehuwd of gescheiden enzovoort).

40% van ons gelukspotentieel hebben we echter in eigen handen.

Bron: Prof. Sonja Lyubomirsku van de universiteit van Californië (US).

 

Veranderingsbereidheid en humor

Om gelukkiger te worden moet je veranderingen kunnen aanvaarden en een positieve, aan jouw aangepaste motivatie bezitten. Men wordt gelukkiger als men leergierig is, bereid nieuwe ervaringen op te doen en elke verandering beschouwt als een kans.

Het belang van humor zal weinigen verbazen. Zelfrespect en zelfrelativering zijn aan elkaar verbonden. Bekijk elke situatie van de grappige en zonnige kant. Neem jezelf niet te ernstig.

Bron: Elena Pruvli Estonia Business School Tallin (Estland).

 Bedrijfsgedichten met een warm hart

bedrijfsgedichten.jpgLuc Elen is een bekende naam in het HR landschap (auteur, HR manager) en heeft nu een boek uitgegeven (Brandhome, 2010) met bedrijfsgedichten. De gedichten confronteren de lezer met een poëtische kijk op uiteenlopende onderwerpen uit de wereld van het werk. Het is een mooi uitgegeven boek geworden met een knappe lay-out die uitnodigt tot lezen.

Luk Elen heeft het over leiderschap, samenwerken, evaluatiegesprekken, schoolverlaters, tijdskrediet en work-life balans. Maar ook ontslag, ongewenste intimiteiten en alcoholisme komen aan bod.

In een directe en to the point stijl verwoordt hij vlijmscherp zijn emoties en bevindingen. Hij houdt ons een spiegel voor, maar wat we zien zal velen niet altijd bevallen. De soms confronterende stijl  heeft echter een positieve ondertoon en stimuleert de lezer om na te denken over fundamentele onderwerpen.

De opbrengsten van de boeken gaan naar ‘Moeders voor Moeders’, een organisatie die zich inzet voor jonge gezinnen met financiële problemen.

Bestellen?
Kostprijs: € 40 per exemplaar (excl. BTW.) Stuur een mail naar saskia.spruijt@brandhome.com. Minimum afname voor een bestelling is 5 boeken.

 Het verbeteren van de resultaten in 2011?

meetinstrument 1.jpgZet nu de eerste stap!

Het jaar gestart met goede voornemens?

Misschien staan "méér omzet, winst, klantentevredenheid, productiviteit, betrokkenheid, engagement ..." op je to do lijst van het nieuwe jaar.

We hebben een speciaal vijf stappen coaching pakket samengesteld, dat als doel heeft uw teamresultaten te verbeteren.

Wat mag u verwachten?

  • Stap 1: Het boek “Resultaten! Hoe betere samenwerking leidt tot meer productiviteit, betrokkenheid en winst” van Marcel Van der Avert, wordt u opgestuurd en u leest het boek. U formuleert een duidelijke (harde) doelstelling voor uw team (omzet, winst, klantentevredenheid, productiviteit, kostenbesparing enzovoort).
  • Stap 2: Per mail krijgt u ondersteuning hierbij.
  • Stap 3: Het meetinstrument Resultaten! voor uw team: uzelf en uw teamleden (diegenen die rechtstreeks aan u rapporteren), vullen online een vragenlijst in. Dit leidt tot een uitvoerig rapport met concrete aanbevelingen om de manier van samenwerken en communiceren te veranderen in functie van de gewenste teamdoelstellingen.
    Meer info ...
  • Stap 4:  In een persoonlijke coaching van 2 uur zullen wij de resultaten van dit rapport met u bespreken en u tips geven over hoe u een actieplan opstelt. Een actieplan dat uw teamresultaten meetbaar verbetert. Deze krachtige resultaatgerichte sessie kan bij u op het kantoor of bij ons in Antwerpen gebeuren.
  • Stap 5: Via mail wordt u verder ondersteund bij het realiseren van uw actiepunten.

Totale investering: 490 euro (exclusief BTW). De verschillende stappen en hulpmiddelen van het coachingstraject zijn hierbij inbegrepen evenals de verplaatsingskosten in België. Indien u verkiest om de coachingsessie op ons kantoor te laten plaatsvinden, is ook de espresso inbegrepen.

Meer informatie? 

ZENIT nv
Dolfijnstraat 8
B-2018 Antwerp
T: ++32 (0)3 236 88 66
F: ++32 (0)3 236 67 86
E: info@zenit.be
This message was intended for '%%emailaddress%%' You have received this message because you are subscribed to our mailinglist

Unsubscribe
Gegevens wijzigen