Having trouble reading this email? View it in your browser.
Meer over ons   |    Waarom   |    Onze Oplossingen   |    Leerplatform   |    Resultaten

Zenit Impact December 2010


 Persoonlijke tips van oprichter Acer …

Enkele weken geleden was Reginald Schaumans aanwezig op het Wereldcongres van JCI Junior Chamber International (een wereldwijde organisatie van jonge, ondernemende mensen tussen 18 en 40 jaar) in 0saka, Japan.

Hij had de gelegenheid met Stan Shih, de stichter van Acer, te praten en ideeën uit te wisselen. Een ondernemer en visionair pur-sang.

acer japan.jpg  Zijn 5 persoonlijke tips:

 1. Bereid als leider tijdig je opvolging voor
     (hij startte hiermede 10 jaar voor zijn terugtrekken als CEO)
 2. Betrek al je medewerkers bij je ambitie.
     Laat hen deel uitmaken van je successen.
 3. Geef zoveel mogelijk medewerkers de kans hun unieke competenties
     te ontdekken en te ontwikkelen.
 4. Geloof in en vertrouw op je medewerkers.
     Luister naar hen, leef niet in een ivoren toren.
 5. Innovatie begint met het werkelijk luisteren en uitdiepen van ieder idee
     van iedere medewerker en het recht om te leren uit fouten

Research

marcus buckingham 2.jpgDe Keynote sprekers van de internationale conferentie ASTD 2011 (American Society for Training and Development) zijn bekend. Bestseller auteur Marcus Buckingham zal het hebben over de relatie tussen het engagement van medewerkers en winst, productiviteit , klantentevredenheid. Volgens hem is het de uitdaging van organisaties om er voor te zorgen dat medewerkers meer dan 75% van hun dag bezig zijn met activiteiten die te maken hebben met hun sterkste competenties en dat ze plezier hebben in hun werk.

Succesvolle bedrijven leggen meer de nadruk op de sterke kanten van hun medewerkers, in plaats van alleen maar de zwakheden weg te werken of te verbeteren. Hierdoor gaat én de efficiëntie én de persoonlijke groei verbeteren.

Lees meer over de Keynote sprekers ASTD ...

 

Een internationaal onderzoek heeft bij 90.000 medewerkers in 18 landen de kritische factoren onderzocht die betrokkenheid en engagement bepalen.

Voor België zijn de 5 kritische factoren voor engagement:
1. Senior management onderneemt acties voor lange termijn succes.
2. Aanmoedigen innovatief denken.
3. Goede relaties met directe chef.
4. Weten welke vaardigheden ik nodig heb (om carrière te maken).
5. Hoge professionele standaarden.

De 5 kritische factoren om medewerkers te behouden (retentie), zijn voor België:
1. Manager weet wat mij motiveert
2. Balans werk/privé
3. Beschikken over de nodige technologie
4. Reputatie op vlak van sociale verantwoordelijkheid
5. Uitstekende carrière opportuniteiten

Boekbespreking

the 2020 workplace.jpgThe 2020 Workplace
How Innovative Companies Attract, Develop and Keep Tomorrow’s Employees Today.
Jeanne C. Meister en Karie Willyerd 2010.

De werkplek van de toekomst wordt bepaald door Web 2.0 (sociale media technologieën) en de Millennium generatie (geboren tussen 1977 en 1997).
Op basis van onderzoek komen Meister en Willyerd tot de vaststelling dat sociale technologieën die nu gebruikt worden om met klanten in contact te komen, ook kunnen aangewend worden om medewerkers aan te trekken en te behouden.

Om geëngageerde medewerkers aan te trekken en te houden zijn vijf principes belangrijk in de toekomst: samenwerking, authenticiteit, personalisatie, innovatie en sociale verbondenheid. Deze principes zijn dan ook essentieel voor het leiderschap.

De auteurs geven ook tien tips aan de HR afdelingen, om zich vandaag al voor te bereiden op de organisatiecultuur van de toekomst. Enkele tips: bouw aan een reputatie op het vlak van sociale verantwoordelijkheid, personaliseer de ervaringen van medewerkers met de organisatie, stimuleer klantgerichte innovatie en ontwikkel een cultuur van openheid, integriteit en samenwerking.

Lees meer…

Tips

Wat kunnen we leren van Nederlandse ondernemers?

Tijdens een Master Class “Sturen op resultaten” vroegen wij deelnemers aan het ondernemerscongres van Nederland, hun persoonlijke tip te formuleren. Een tip die hen niet alleen heeft geholpen om de resultaten te verbeteren, maar die ook de samenwerking een boost heeft gegeven.

Deze workshops werden gesponsord door King Software.

Hierbij 5 bekroonde tips:

  • “Stel de vraag in het team: wat kunnen we doen om de samenwerking in ons team te verbeteren” (Groningen)
  • “Fouten als leermomenten zien, fouten maken belonen want deze fout maakt de ander (en misschien anderen) nooit meer” (Eindhoven)
  • “De kwaliteit van leven gaat omhoog, terwijl de kwaliteit van leven op het werk veelal achterblijft. Breng deze meer in balans” (Amsterdam)
  • “Wees congruent: straal uit wat/wie je bent en probeer je niet anders voor te doen. Dat werkt niet” (Maastricht)
  • “Teamleden vragen wat hun motiveert om wel of niet beter te willen samenwerken en dit als groep te bespreken.  Vaak blijkt dat mensen vinden dat eerst een ander of iets anders moet veranderen voordat zij dat willen” (Rotterdam)
Zenit Nieuws

Op donderdag 2 december hebben wij voor klanten en relaties de workshop “De harde resultaten van de zachte aanpak” georganiseerd. Ondanks de slechte weeromstandigheden, hebben toch een 50-tal managers en HR-verantwoordelijkheid hun weg gevonden naar kasteel Den Brandt in Antwerpen.

Tijdens de inleiding werd de relatie tussen organisatiecultuur en financiële performantie toegelicht . Daarna werd uitgebreid het onderzoek besproken naar de kritische factoren die engagement en betrokkenheid bepalen. Tot slot kwamen de specifieke Zenit interventies aan bod en werden er 10 tips gegeven bij het voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van veranderingsprocessen.

 Origineel eindejaarsgeschenk?

cover vierde druk nl web.jpgBinnenkort start de zoektocht naar een eindejaarsgeschenk voor klanten en medewerkers. Misschien is het interessant om de begane paden eens te verlaten en te kiezen voor een attentie met inhoud. Het boek “Resultaten! Hoe een betere samenwerking leidt tot meer productiviteit, betrokkenheid en winst” is een managementroman met werkboek. In de vernieuwde zesde druk is ook een online test opgenomen, waardoor de lezer per mail persoonlijk advies krijgt over zijn leiderschapsstijl. Het boek is verkrijgbaar in drie talen (NL/FR/E).

Het boek wordt in de boekhandel verkocht aan 19,95 euro en al naargelang het aantal boeken dat je koopt, krijg je een volumekorting. Als slagroom op de taart, kan je ook een workshop met de auteur aanbieden voor een groep van medewerkers of klanten.

Interesse in een originele aanpak? Neem dan vrijblijvend contact op met Helga Van Dommelen voor meer informatie. Ze kan ook opmaat een voorstel uitwerken aan een scherpe prijs.

Meer info

ZENIT nv
Dolfijnstraat 8
B-2018 Antwerp
T: ++32 (0)3 236 88 66
F: ++32 (0)3 236 67 86
E: info@zenit.be
This message was intended for '%%emailaddress%%' You have received this message because you are subscribed to our mailinglist

Unsubscribe
Gegevens wijzigen