Having trouble reading this email? View it in your browser.
Meer over ons   |    Waarom   |    Onze Oplossingen   |    Leerplatform   |    Resultaten

Zenit Impact November 2011

 

 Terug naar de Essentie

Enkele weken geleden was ik in New York en zag deze reusachtige billboard op Times Square.

get results ny 3.jpg

Dat de Amerikanen kort door te bocht gaan als het gaat over het behalen van resultaten wist ik, maar dit leek me toch wel héél straffe kost. Een levensgroot beeld van een advocaat, die zich aanprijst als de man met de meest spectaculaire resultaten. Toen ik informeerde naar deze “advocaat”, bleek het om een acteur te gaan en een stunt voor een frisdrank voor sportievelingen en inderdaad een foto van het drankje bleek er naast te hangen. In de sociale media is er een hele campagne opgebouwd en de stunt is de talk of the town. Blijkt nu dat de verkoopcijfers echter niet recht evenredig zijn met de massale aandacht. Mensen herkennen wel het beeld en de billboard, maar herinneren zich niet de naam van het drankje…

Voor de meeste bedrijven is de beste “stunt” nog altijd om de volledige organisatie af te stemmen op het leveren van een uitstekende dienstverlening of product.  Iedere ondernemer met gezond verstand weet dat het hierbij essentieel is om regelmatig en open te communiceren met je klanten. Als de aandacht van een organisatie daar op gericht is, heb je geen award winning campagnes nodig…

Reageren?

 Research

Judith Mills en JoanShafer, twee Amerikaanse consultants, hebben meer dan 100 cultuuronderzoeken geanalyseerd op zoek naar interessante bevindingen. De organisaties waren zowel privé bedrijven als overheidsorganisaties en werkzaam in  verschillende landen verspreid over meerdere continenten. Het gebruikte meetinstrument (CTT),  is gebaseerd op het kiezen van de persoonlijke waarden, huidige waarden en gewenste waarde van de organisatie.

Zij kwamen tot de vaststelling dat “erkenning van de medewerker” de meest gemeenschappelijke gewenste waarde was. In 64% van de onderzoeken werd deze waarde gekozen als een gewenste waarde in het beeld van de ideale organisatie. Deze vaststelling is onafhankelijk van functie, locatie, type organisatie, geslacht of taal. Opmerkelijk is dat in slechts 3 cultuuronderzoeken  “erkenning van de medewerker” ook herkend werd als een top waarde in de huidige cultuur van de organisatie.

Hierbij kunnen we ons de vraag stellen hoe het komt dat “erkenning van de medewerker” niet geïntegreerd is in de organisatiecultuur? Over dit ondewerp wordt reeds meer dan 50 jaar geschreven in boeken en de meeste managers hebben er de mond van vol. Anderzijds moeten we ons natuurijk afvragen wat medewerkers bedoelen met deze waarde? Wat betekent dit concreet voor een medewerker? Wat moeten leiders doen om medewerkers meer het gevoel te geven dat ze erkend worden in de organisatie?

Wat betekent dit voor jouw organisatie? Voelen medewerkers zich erkend of sluiten ze zich aan bij de grote groep uit het onderzoek? Hoe kan je te weten komen wat je medewerkers nodig hebben om meer erkend te worden? Hoe kan de organisatiecultuur meer afgestemd worden op erkenning van je medewerkers?

Tips:

  • Vraag aan alle leidinggevenden dat ze in een korte meeting van een uur, met hun medewerkers over dit onderwerp van gedachten wisselen. Wat verstaan de medewerkers onder “erkenning”? Wat hebben zij nodig om het gevoel te hebben meer erkend te worden?
  • Organiseer een workshop van een halve dag met al je leidinggevenden en luister naar hun verslag met de suggesties van de medewerkers. Formuleer 3 actiepunten die binnen de zes maanden uitvoerbaar zijn en weinig of geen investering vraagt.

Meer info over het meten van organisatiecultuur

 Boekbespreking

cover john c. maxwell.jpg“Everyone Communicates, Few Connect.”
 What the most effective people do differently.
John C. Maxwell, 2010

Indien we de gewenste resultaten willen behalen moeten we samenwerken met anderen en communicatie is hierbij een cruciale factor.Volgens John. C. Maxwell is bij effectieve communicatie een goed contact en verbinding met onze gesprekspartner het meest belangrijke.

Een verbinding maken (connecting) is de bekwaamheid zich met anderen te identificeren en een écht contact te creëren, zodat onze invloed op deze persoon drastisch vergroot.

In dit nieuwe boek worden de principes uitgewerkt en vijf concrete toepassingen besproken. De praktische tips hebben te maken met het  zoeken van gemeenschappelijke punten in het gesprek, het eenvoudig te houden, ervaringen te creëren die de gesprekspartner tof vindt, anderen te inspireren en een consequente voorbeeldfunctie.


Lees meer…

 Tips

Goede leiders moeten mensen kunnen inspireren. Daar is ongetwijfeld iedereen het mee eens. Als je over het onderwerp boeken leest is het echter niet altijd even eenvoudig om er in praktijk mee aan de slag te gaan. In vele gevallen lezen we wollige verhalen, waar we het allemaal wel mee eens zijn, maar wat betekent dit nu als we morgen op kantoor of fabriek met medewerkers samenwerken?

Inspiratie heeft volgens ons te maken met concrete aandachtspunten, attitudes en vaardigheden die men kan aanleren. Denken we hier aan vertrouwen, emotionele intelligentie, voorbeeldfunctie,  duidelijke prioriteiten in het eigen leven, bewust omgaan met persoonlijke waarden enzovoort.

Lees de 10 tips…

 Origineel eindejaarsgeschenk?

Binnenkort start de zoektocht naar een eindejaarsgeschenk voor klanten en medewerkers. Misschien is het interessant om de begane paden eens te verlaten en te kiezen voor een attentie met inhoud. Het boek “Resultaten! Hoe een betere samenwerking leidt tot meer productiviteit, betrokkenheid en winst” is een managementroman met werkboek. In de vernieuwde zesde druk is ook een online test opgenomen, waardoor de lezer per mail persoonlijk advies krijgt over zijn leiderschapsstijl. Het boek is verkrijgbaar in drie talen (NL/FR/E).

Het boek wordt in de boekhandel verkocht aan 19,95 euro en al naargelang het aantal boeken dat je koopt, krijg je een volumekorting.  Als slagroom op de taart, kan je ook een workshop met de auteur aanbieden voor een groep van medewerkers of klanten.

Interesse in een originele aanpak? Neem dan vrijblijvend contact op met Helga Van Dommelen voor meer informatie.  Ze kan ook opmaat een voorstel uitwerken aan een scherpe prijs.

Meer info

 Nieuws

Op donderdag 2 december organiseren wij een workshop (14u-17u30), met als thema “De harde resultaten van de zachte aanpak?”.

Uitgangspunt: hoe kan je de team-of organisatiecultuur veranderen in functie van de gewenste resultaten (omzet, marge, klantentevredenheid, kostenbesparing…) ? Hierbij willen wij u inspireren met onze innovatieve aanpak.

We zullen ook de resultaten presenteren van een internationaal onderzoek (90.000 medewerkers, 18 landen), over de kritische factoren die betrokkenheid en engagement van medewerkers bepalen.

We hebben een aantal klanten en relaties al persoonlijk uitgenodigd voor dit Event. We hebben momenteel al 75 inschrijvingen. Indien je geen persoonlijke uitnodiging ontvangen zou hebben, kan je via deze link nog proberen een van de laatste zitjes te bemachtigen. De doelgroep zijn leidinggevenden (managers, algemeen directeurs, zaakvoerders, teamleiders…) en HR verantwoordelijken van bedrijven en overheidsorganisaties.

Programma en inschrijven

ZENIT nv
Dolfijnstraat 8
B-2018 Antwerp
T: ++32 (0)3 236 88 66
F: ++32 (0)3 236 67 86
E: info@zenit.be
This message was intended for '%%emailaddress%%' You have received this message because you are subscribed to our mailinglist

Unsubscribe
Gegevens wijzigen