Having trouble reading this email? View it in your browser.
Meer over ons   |    Waarom   |    Onze Oplossingen   |    Leerplatform   |    Resultaten


Zenit Impact September 2010

WelkomNamens het Zenit team wensen Marcel Van der Avert en Reginald Schaumans u van harte veel inspiratie toe bij het lezen van onze eerste nieuwsbrief.
We willen openen met een reflectie. Hoe goed hebben wij het hier in West-Europa? Dikwijls wordt er romantisch en enthousiast gesproken over  de US en de Amerikaanse Droom; wat er over de oceaan niet allemaal mogelijk is en hoeveel we niet te leren hebben enzovoort…
De recente informatie is echter zeer confronterend: de kloof tussen arm en rijk is nog dieper geworden en de middenklasse heeft het steeds moeilijker om (letterlijk) te overleven.

Lees de harde cijfers

 

Research

Nationale Waardenonderzoek van België
Richard Barrett is een Amerikaanse bestseller auteur die ook een internationaal meetinstrument heeft ontwikkeld (CTT), om aan de hand van waarden de cultuur van een organisatie in kaart te brengen. Zenit heeft 15 jaar ervaring met dit meetinstrument en begeleidde reeds heel wat bedrijven en overheidsorganisaties bij het meten van de cultuur. Het meten van de cultuur is meestal de eerste stap in een duurzaam veranderingsproces in functie van de gewenste resultaten.

Lees meer
 

Nu is er ook een nationaal waardenonderzoek voor België als land,  aan de hand van CTT en uitgevoerd door Bond Zonder Naam. 8300 Belgen hebben deelgenomen en de resultaten zijn een spiegel van onze huidige samenleving.
Als je de resultaten leest, een spiegel waar je niet graag in kijkt…

Lees meer

Boekbesprekingen

“Voorspelbare resultaten in onvoorspelbare tijden.”
Stephen R. Covey, Bob Whitman, Breck England

Onvoorspelbare tijden zorgen voor angst, stress en zorgen, terwijl een organisatie juist de volledige aandacht en focus van alle medewerkers nodig heeft. In dit boek zijn de auteurs op zoek gegaan naar de principes die succesvolle bedrijven toepassen, zodat ze bezorgdheden kunnen neutraliseren en toch de gewenste resultaten behalen.

De vier principes om in onzekere tijden, voorspelbare resultaten te behalen zijn:


  • 1. Méér aandacht voor doelstellingen, prioriteiten en buy-in.
  • 2. Vertrouwen als hefboom
  • 3. Tactisch met minder meer bereiken
  • 4. Neutraliseer angst door te werken aan een andere mindset & wereldbeeld

Lees meer

Tips

Een sterke cohesie en samenhang van een team zijn een hefboom naar buitengewone en duurzame resultaten. Het is de verantwoordelijkheid van iedere teamleider om actief de samenhang, synergie en samenhang van de groep te bevorderen.

Denk er aan: werken aan teambuilding en cohesie is een dagelijkse opdracht. Dikwijls maakt men de denkfout om er meer aandacht aan te besteden als er problemen zijn in een groep. Zelden het juiste moment en het werkt meest contra productief.

Lees de 10 tips

Zenit Nieuws

Vanaf 1 juli ligt de Franse vertaling van het managementboek van Marcel Van der Avert in de Franse boekhandels. Het boek is momenteel verkrijgbaar in drie talen (NL,FR, E).
De Franse uitgeverij Eyrolles, heeft het boek in Parijs uitgegeven en geïntroduceerd op de markt, met als titel “Des Résultats! Une methode qui améliore la collaboration et les résultats”. Zoals in de Nederlandstalige editie, is er ook een online test voorzien met een gepersonaliseerd rapport voor ieder lezer.
Uiteraard is het boek ook beschikbaar in België en Nederland.

Lees meer en bestellen boek

 
Op 15 en 16 september geeft Marcel Van der Avert op het Ondernemerscongres van Nederland (Groningen), een Master Class over Sturen op Resultaten.
Indien u wilt deelnemen aan deze workshop en ook het volledige congres van een dag wilt bijwonen (met boeiende plenaire sessies en een ruime keuze uit verschillende workshops), kunnen wij voor onze klanten en relaties zorgen voor een vrijkaart. Misschien is het ook interessant voor uw Nederlandse collega’s. Het aantal vrijkaarten is echter beperkt…

Lees meer
Vrijkaart

ZENIT nv
Dolfijnstraat 8
B-2018 Antwerp
T: +32 (0)3 236 88 66
F: +32 (0)3 236 67 86
E:
info@zenit.be

This message was intended for '%%emailaddress%%' You have received this message because you are subscribed to our mailinglist.

Unsubscribe
Gegevens wijzigen